Wizyta Duszpasterska – część III

Jak co roku, bezpośrednio po Świętach Bożego Narodzenia,

odwiedzamy naszych parafian w domach.

Wizyta duszpasterska, popularnie zwana „kolędą”

jest jedną z form duszpasterskich

stosowaną w wielu kościołach chrześcijańskich.


W Kościele katolickim wizyta taka określona jest prawem kanonicznym:

„Pragnąc dobrze wypełnić funkcję pasterza, proboszcz powinien starać się poznawać wiernych powierzonych jego pieczy. Winien zatem nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza w niepokojach i smutku, oraz umacniając ich w Panu, jak również – jeśli w czymś nie domagają – roztropnie ich korygując.”
— kan. 529 §1.

Kościół katolicki w Polsce za czas odwiedzin duszpasterskich przyjął okres po świętach Bożego Narodzenia, chociaż prawo kanoniczne nie określa czasu w ciągu roku, który byłby najbardziej odpowiedni na wizytę kapłanów.

Podstawowym celem kolędy jest modlitwa księdza wraz z parafianami w ich domach, poświęcenie domu oraz błogosławieństwo dla rodziny na cały rok. Ponadto jest to okazja do bliższego poznania się między kapłanami i parafianami, rozmowy na tematy rodzinne i duszpasterskie oraz przedstawienie programu duszpasterskiego na najbliższy rok.


Jak się przygotować do tej wizyty?

Najważniejszym miejscem staje się stół, nakryty białym obrusem, a na nim krzyż, świece, woda święcona i kropidło. Powinny się tam znaleźć także Pismo Święte, zeszyty do religii dzieci lub indeksy katechezy studentów.

Przy okazji kolędy parafianie mogą złożyć na ręce kapłana ofiarę na rzecz wspólnoty parafialnej, co zostanie odnotowane w dokumentacji parafialnej.


Porządek wizyty duszpasterskiej w najbliższym czasie:

 

Poniedziałek – 8 stycznia 2018

Godz. 16,00


Wtorek – 9 stycznia 2018

Godz. 16,00


Środa – 10 stycznia 2018

Godz. 16,00


Czwartek – 11 stycznia 2018

Godz. 16,00


Piątek 12 stycznia 2018

Godz. 16,00


Sobota 13 stycznia 2018

Godz. 9,00