Intencje mszalne

INTENCJE MSZALNE
PONIEDZIAŁEK – 25 września 2023 r.
6.30+ Zofię Niewęgłowskąof. rodzina Jeżowskich i Kuszneruków
6.30+ Zofię Niewęgłowskąof. rodzina Grzeszyków
6.30+ Grzegorza Maliszewskiegoof. rodzina Żurawskich i Próchniewiczów
7.00+ Mariannę Kołkowicz (8r.)of. rodzina
7.00+ Zygmunta (r.)of. żona i córka
7.00+ Waldemara Buchajaof. brat Zbigniew z rodziną
18.00+ Helenę, Jana Wilczyńskichof. syn Roman
18.00
poza parafią
+ Franciszkę Koczkodaj (25 gr.)of. syn z rodziną
18.00
poza parafią
+ Stanisława Samociuka (25 gr.)of. córka z rodziną
WTOREK – 26 września 2023 r.
6.30+ Tadeusza, Ludwikę, Marianaof. rodzina
6.30Dz. – bł. w r. urodzin Renaty z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę MBNPof. mąż z dziećmi
6.30+ Grzegorza Maliszewskiegoof. sąsiedzi
6.30+ Mariannę Kurek (30dz.)of. rodzina i uczestnicy pogrzebu
7.00+ Martę, rodziców z obojga stron, babcie i dziadków, chrzestnych, Eugeniusza i Tadeuszaof. Roman i Stanisława Kowalik z rodziną
7.00+ Zofię Niewęgłowskąof. Anna Sidor
7.00+ Waldemara Buchajaof. bratanica Magdalena z rodziną
18.00+ Antoniego Iwanejko (4r.)of. siostra
18.00
poza parafią
+ Franciszkę Koczkodaj (26 gr.)of. syn z rodziną
18.00
poza parafią
+ Stanisława Samociuka (26 gr.)of. córka z rodziną
ŚRODA – 27 września 2023 r.
6.30+ Wacława, Franciszkę Wiszniewskichof. córka z rodziną
6.30+ Zofię Niewęgłowskąof. rodzina Kaniów
6.30+ Grzegorza Maliszewskiegoof. brat Andrzej z rodziną
7.00+ Tadeusza i Elżbietę Oczkowskichof. rodzina Pękałów
7.00+ Tadeusza i Elżbietę Oczkowskichof. rodzina Momontów
7.00+ Waldemara Buchajaof. rodzina Bijatów
18.00Nowenna 
18.00
poza parafią
+ Franciszkę Koczkodaj (27 gr.)of. syn z rodziną
18.00
poza parafią
+ Stanisława Samociuka (27 gr.)of. córka z rodziną
CZWARTEK – 28 września 2023 r.
6.30+ Jadwigę, Bogdana Kowalczyków, rodziców, obojga stronof. córka z rodziną
6.30+ Zofię Niewęgłowskąof. rodzina Leszczów
6.30+ Antoniego Grochowskiegoof. syn Sławomir z rodziną
7.00+ Zenona Toczyńskiegoof. Dołęgowie z rodziną
7.00+ Wacławę Grydek, Wacława Lewandowskiego, Helenę, Piotra, Juliannę, Jana zm. z rodz. Grydków i Lewandowskich, Andrzeja Gurtataof. rodzina
7.00+ Stanisława Książkaof. brat Jan z rodziną
18.00Dz. – bł. w r. urodzin Sławomira z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę MBNPof. mama z rodziną
18.00
poza parafią
+ Juliana Mazurkaof. siostra Maria z rodziną
18.00
poza parafią
+ Franciszkę Koczkodaj (28 gr.)of. syn z rodziną
18.00
poza parafią
+ Stanisława Samociuka (28 gr.)of. córka z rodziną
PIĄTEK – 29 września 2023 r.
6.30+ Kazimierza, Jarosława Tupikowskichof. synowa Dorota z dziećmi
6.30+ Zuzannę, Kazimierza, Mariannę Nowickichof. córka z rodziną
6.30+ Kazimierę Koniakof. Jan, Stanisław i Genowefa z rodziną
7.00+ Helenęof. rodzina
7.00Dz. – bł. w intencji s. Gabrieli z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBNP i świętych patronów, potrzebne łaski w życiu zakonnymof. rodzina
7.00+ Zdzisława Tarkowskiegoof. synowa Katarzyna
18.00+ Mariana Grzejdaka, rodziców z obojga stronof. żona
18.00
poza parafią
+ Franciszkę Koczkodaj (29 gr.)of. syn z rodziną
18.00
poza parafią
+ Stanisława Samociuka (29 gr.)of. córka z rodziną
SOBOTA – 30 września 2023 r.
6.30Dz. – bł. w 4r. urodzin Igi z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę MBNP, także dla rodzicówof. dziadkowie
6.30+ Kazimierza Tupikowskiegoof. zięć Dariusz z dziećmi
7.00+ Stanisława Paska (24r.), rodziców z obu stronof. żona z rodziną
7.00+ Czesława Doroszaof. żona z synem Stanisławem
7.00+ Juliana Mazurkaof. Elżbieta i Piotr Czarnobil
7.00
poza parafią
+ Mariannę Machowskąof. córka Małgorzata z dziećmi
12.00Diecezjalna Pielgrzymka Apostolatu Margaretka 
15.30Ślub: Joanna Gomółka – Wojciech Kurowski 
18.00+ Zbigniewa Niewęgłowskiego (3r.), rodziców, dziadkówof. syn z rodziną
18.00
poza parafią
+ Mariannę Kucewicz (40r.)of. syn z rodziną
18.00
poza parafią
+ Franciszkę Koczkodaj (30 gr.)of. syn z rodziną
18.00
poza parafią
+ Stanisława Samociuka (30 gr.)of. córka z rodziną
NIEDZIELA – 1 października 2023 r.
7.00+ Zdzisława Abramowiczaof. żona i dzieci
7.00Dz. – bł. w 35r. ślubu Teresy i Krzysztofa z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę MBNPof. jubilaci
9.00Dz. – bł. w 17r. ślubu Arkadiusza i Joanny, także dla córki Oliwii; oraz w 13r. ślubu Edyty i Mariusza, także córki: Julię i Zuzannę z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBNP, potrzebne łaskiof. rodzice
9.00
poza parafią
+ Danutę Olejnik (r.)of. córki
9.00
poza parafią
+ Zdzisława Purtalaof. rodzina Rybickich z Ossowy
9.00
poza parafią
+ Andrzeja Struczyka (1 gr.)of. żona i rodzice
10.30
szpital
+ Stanisława Cybulę (17r.) Leokadię, Zygmunta, Czesławaof. córka z rodziną
10.30+ Tadeusza Karwowskiego (3r.), rodziców z obu stronof. rodzina
10.30
poza parafią
+ Reginę, Eugeniusza, Franciszka zm. z rodz. Zgrajków, Kułaków i Koziołówof. rodzina
12.15W intencji Parafian 
18.00Dz. – bł. w 18r. urodzin Łukasza z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę MBNP i dla rodziców i siostryof. babcia