Bierzmowanie

Przygotowanie kandydatów do bierzmowania odbywa się zarówno w szkole jak i przy parafii.

Całość przygotowań koordynuje ks. Michał Gosk.


„Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”
KKK 1285


Bierzmowanie może przyjąć osoba:

Brak któregokolwiek z tych warunków powoduje
odłożenie przyjęcia sakramentu do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości.


Kandydat do bierzmowania przyjmuje następujące obowiązki i zasady:


Zgodnie z zaleceniem Konferencji Episkopatu Polski do bierzmowania przedstawia się uczniów klas ósmych Szkoły Podstawowej.
Dorośli, którzy sakramentu bierzmowania nie przyjęli, mogą czekać na czas wizytacji kanonicznej parafii, lub zgłosić się do kancelarii parafialnej celem uzyskania odpowiednich informacji.

W naszej parafii sakrament bierzmowania udzielany jest co roku. Kandydaci zgłaszają się na początku klasy siódmej klasy Szkoły Podstawowej, m. in. poprzez katechetę; kandydat składa prośbę (deklarację) podpisaną przez siebie i rodziców na ręce księdza prowadzącego przygotowanie.


Dokumenty potrzebne do sakramentu Bierzmowania:

Przygotowanie kandydatów do bierzmowania odbywa się według terminów ustalonych przez księdza prowadzącego, które podawane są w ogłoszeniach duszpasterskich.


Ze względu na współczesne warunki pastoralne wypada, aby chrzestny, jeżeli może być obecny, był także świadkiem bierzmowania. Nie wyklucza się jednak możliwości wybrania osobnego świadka bierzmowania.

Świadek bierzmowania winien odznaczać się następującymi przymiotami: