Komunia

Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej odbywa się w szkole i przy parafii. Zapisy dzieci odbywają się u katechetów uczących dzieci komunijne w Szkołach Podstawowych.

Całością przygotowań do I Komunii Świętej zajmuje się ks. Artur Zbański 


„Eucharystia oznacza i urzeczywistnia komunię życia z Bogiem i jedność Ludu Bożego, przez które Kościół jest sobą. Jest ona szczytem działania, przez które Bóg w Chrystusie uświęca świat, a równocześnie szczytem kultu, jaki ludzie w Duchu Świętym oddają Chrystusowi, a przez Niego Ojcu”.
KKK 1325


Wymagane dokumenty

Podstawowym warunkiem dopuszczenia dziecka do Pierwszej Komunii Świętej jest: