Dzieło Misyjne Dzieci

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci
rozpoczęło swoja działalność w naszej parafii we wrześniu 2015r.

Opiekunem grupy jest s. Agnieszka Norel.

Do Koła Misyjnego należy 23 dzieci
ze Szkoły Podstawowej w Paszkach Dużych
oraz Zespołu Szkół w Zabielu.Przyjęcia nowych członków odbywają się raz w roku, w Niedzielę Misyjną. Dzieci otrzymują wówczas krzyżyk misyjny, różaniec misyjny oraz legitymację.

Spotkania Koła Misyjnego organizowane są raz lub dwa razy w miesiącu. W ramach spotkań misyjnych realizuje ono programy formacyjne przygotowywane przez Sekretariat Krajowy PDMD. Członkowie grupy podejmują misyjny nakaz Chrystusa:

„Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28,19).

Działalność PDMD ma na celu rozbudzenie w dzieciach wrażliwości misyjnej oraz poczucia solidarności, tak duchowej jak i materialnej, z rówieśnikami i misjonarzami na całym świecie.

Działalność PDMD we wspólnocie parafialnej obejmuje m.in. wszystkie cykliczne przedsięwzięcia związane z misjami:
• Październik z modlitwą różańcową
• Niedzielę Misyjną
• prenumeratę „Świata Misyjnego”
• spotkania z misjonarzami – poznanie życia, kultury, problemów tamtych dzieci.

Każde dziecko Koła Misyjnego wspiera misje indywidualną modlitwą oraz wyrzeczeniami na miarę swoich możliwości. Wspólne działania PDMD wzbogacone zdolnościami i umiejętnościami „małych misjonarzy” wyrażają się w różnych akcjach, np. korespondencji z misjonarzami i przekazywaniem darów na rzecz dzieci z Czadu w Afryce, zbiórką w szkole „Ołówek dla Afryki”, kolędzie bożonarodzeniowej, sprzedaży kartek.

Działalność PDMD aktywizuje i integruje dzieci. Przekonuje, jak wiele radości niesie wspólna modlitwa, zabawa i praca dla dobra drugiego człowieka w dalekich 5 kontynentach świata. Warto więc zachęcić innych do głoszenia Dobrej Nowiny właśnie przez uczestnictwo w takiej grupie.