Małżeństwo

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta stanowią między sobą wewnętrzną wspólnotę życia i miłości, powstało z woli Stwórcy, który wyposażył je we własne prawa. Z natury jest ono nastawione na dobro współmałżonków, a także na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Małżeństwo ochrzczonych zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”
KKK 1660

„Sakrament małżeństwa jest znakiem związku Chrystusa i Kościoła. Udziela on małżonkom łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność i uświęca ich na drodze do życia wiecznego”
KKK 1661

„Małżeństwo opiera się na zgodzie obu stron, to znaczy na woli wzajemnego i trwałego oddania się sobie w celu przeżywania przymierza wiernej i płodnej miłości.”
KKK 1662

„Skoro małżeństwo ustanawia małżonków w pewnym publicznym stanie życia w Kościele, powinno być zawierane publicznie, w ramach celebracji liturgicznej, wobec kapłana (lub upoważnionego świadka Kościoła) oraz świadków i zgromadzenia wiernych.”
KKK 1663


Przygotowanie do zawarcia sakramentu małżeństwa

W sprawach zawarcia Sakramentu Małżeństwa
narzeczeni zgłaszają się osobiście do kancelarii parafialnej.


Pierwsze spotkanie:

Drugie spotkanie (3 miesiące przed ślubem):

Trzecie spotkanie (w tygodniu ślubu):


Obowiązki narzeczonych:

  1. Udział w naukach przedmałżeńskich
  2. Trzykrotne spotkania w Poradni Życia Rodzinnego
  3. Odbycie dwukrotnej spowiedzi przedślubnej (pierwsza – w tym tygodniu, w którym był spisany protokół przedmałżeński; druga – tuż przed ślubem, by w stanie łaski uświęcającej przystąpić do sakramentu małżeństwa)
  4. Udział w skupieniu przedślubnym
  5. Trzykrotne spotkanie w kancelarii parafialnej

Posługa fotografów i kamerzystów

Fotografowie i operatorzy sprzętu audiowizualnego, którzy zamierzają wykonywać swoje czynności podczas celebracji liturgii, są obowiązani zgłosić się do kapłana, który ma przewodniczyć celebracji, aby z nim uzgodnić wszystkie szczegóły związane ze sposobem wykonywania swej posługi.


Dekoracja świątyni

Za dekorację w świątyni odpowiadają pary, które danego dnia przystępować będą do sakramentu małżeństwa. We własnym zakresie współpracują z wyznaczoną na dany dzień kwiaciarnią. Informacje o zasadach dekorowania świątyni, a także o wyznaczonej kwiaciarni należy uzyskać w kancelarii parafialnej.