Wielki Post

„Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem,
przez post i płacz, lament.
Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty!
Nawróćcie się do Pana Boga waszego!
On bowiem jest łaskawy, miłosierny,
nieskory do gniewu i wielki w łaskawości,
a lituje się na widok niedoli”. (Jl 2. 12)


Wielki Post rozpoczyna się w środę popielcową, i trwa do Mszy Wieczerzy Pańskiej, nie licząc niedziel, które to są zawsze pamiątką zmartwychwstania Pana Jezusa. Upamiętnia czas, który Jezus spędził na pustyni przygotowując się przez kontemplację i post do nauczania, leczenia nie tylko ciał, ale przede wszystkim dusz, rozgłaszania boskiego miłosierdzia, nawoływania do pokoju między ludźmi.

W Biblii opisano ten okres Jego pobytu na pustyni następująco:

„Jezus 40 dni i 40 nocy

spędził na pustyni poszcząc,

nie jadł, nie pił…”

W tym czasie został trzy razy wystawiony na próbę przez szatana. Ten oferował mu bogactwo i wszechwładzę, ale Pan Jezus nie dał się zwieść.


Wielki Post trwa 40 dni. Tę liczbę po raz pierwszy wprowadzono w Kościele w IV w. Liczba 40 jest symboliczna i oznacza czas pokuty, postu, modlitwy albo kary. Wielki Post to czas nawrócenia, to czas pokuty i przebaczenia. Jest czasem przygotowania na przeżycie męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

Liturgia Wielkiego Postu skupia się wokół trzech tematów:

Są też trzy główne praktyki religijne prócz normalnych naszych obowiązków względem Boga, które powinniśmy wypełnić w okresie wielkopostnym:


Post dla chrześcijan to uzdrowienie duszy. Wiąże się z dobrowolną rezygnacją z tego, co lubimy, np. ze słodyczy, oglądania ulubionych programów telewizyjnych czy z gier komputerowych, słuchania muzyki itp. Jednakże przede wszystkim walczymy w tym czasie ze złymi przyzwyczajeniami. Wszystkie te wyrzeczenia powinniśmy ofiarować Panu Bogu w określonej intencji.

W tym czasie powinniśmy: