Spowiedź – już czas…

Czy posprzątałeś już serce???

Spowiadamy podczas
każdej mszy świętej

5