Post ścisły

Dziś udowadniamy sobie,
że do życia potrzebujemy znacznie mniej niż nam się wydaje…
Łatwiej wtedy dostrzec jak wiele mamy
i wzbudzić w sercu dziękczynienie za to co mamy…

post-scisly