„Z dawna Polski Tyś Królową”

Kiedy Polska świętuje 99 rocznicę odzyskania niepodległości,

polecamy się pod opiekę naszej Najlepszej Matki, Pani, Królowej…


Pieśń „Z dawna Polski tyś Królową”

powstała w drugiej połowie XIX wieku i przeszła potem liczne przeobrażenia.

Kanwą był wiersz Kornela Ujejskiego „Grzeszni, senni, zapomniani” z 1860 roku.

Autor muzyki pozostaje do dziś nieznany.


Z dawna Polski Tyś Królową Maryjo!
Ty za nami przemów słowo, Maryjo!
Ociemniałym podaj rękę,
Niewytrwałym skracaj mękę,
Twe Królestwo weź w porękę, Maryjo!

Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo!
Tyleś Matko wycierpiała, Maryjo!
Przez Twego Syna konanie,
Uproś sercom zmartwychwstanie,
W ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo!

Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
Ty za nami przemów słowo, Maryjo!
Miej w opiece naród cały,
Który żyje dla Twej chwały,
Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!