Poradnia Życia Rodzinnego

Zgodnie z zaleceniami Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin
przy naszej parafii istnieje i działa
Katolicka Poradnia Życia Rodzinnego.


Celem poradnictwa rodzinnego jest pomoc narzeczonym, małżonkom i rodzinom w realizowaniu Bożego zamysłu wobec rodziny, zachowaniu i rozwoju więzi emocjonalnych, podjęciu odpowiedzialnego rodzicielstwa, niesienie pomocy w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych oraz indywidualnej w osobistych problemach. 

Zadaniem poradnictwa jest ukazywanie właściwego wymiaru miłości małżeńskiej i rodzinnej, w tym czystości przedmałżeńskiej i małżeńskiej, nauczanie zasad odpowiedzialnego rodzicielstwa, w tym metod rozpoznawania płodności. Służy ono miłości małżeńskiej i zachowaniu we współżyciu małżeńskim nierozdzielnego związku jedności i płodności.


Katolicką Poradnię Rodzinną w naszej parafii prowadzi
mgr Anna Petkowicz
– absolwentka Nauk o Rodzinie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
oraz Psychologii Komunikacji Społecznej UMCS w Lublinie.

Poradnia jest czynna w poniedziałki, środy i piątki.

Zapisy telefonicznie pod nr: 507-177-534

u pani mgr Anny Petkowicz.