21.05.2017 – Wieczornica ku czci Św. Jana Pawła II

dodano 21 maja 2017

21 maja w naszym Sanktuarium

miejsce kolejna Wieczornica

ku czci Św. Jana Pawła II

    Gospodarzami tego spotkania byli: proboszcz naszej parafii ks. prałat Roman Wiszniewski oraz dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim – Grażyna Dzida. „To spotkanie to owoc współpracy ZSP z naszym Sanktuarium” – podkreślał ks. Wiszniewski, witając wszystkich gości: władze samorządowe miasta, gminy i starostwa, dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół z terenu całego powiatu radzyńskiego oraz kierownika Delegatury Kuratorium Oświaty w Białej Podlaskiej, dyrektorów przedsiębiorstw z naszego miasta, nauczycieli ZSP, księży oraz mieszkańców Radzynia.

Dzisiejsza uroczystość zawsze niesie coś nowego w przeżywaniu przesłania, jakim kierujemy się w życiu ale też niesie coś, co jest mądrością życia – mówił ks. proboszcz – Ta nasza współpraca ze szkołą owocuje właśnie w czymś takim. To że Opatrzność dała nam Papieża, który zapisał się taką mądrością słowa, rozmodleniem, owocuje po dzień dzisiejszy i owocować będzie. Młodzież prowadzona przez swoich nauczycieli i wychowawców czerpie z mądrości Jan Pawła II, żeby się dzielić, nic dla siebie nie zatrzymywać. Młodzi dzielą się wartościami. Jan Paweł II odwiedzając Polskę w 1991 roku mówił, żeby  to wielkie dziedzictwo, naszych ojców było dla nas siłą i zachętą do trwania w wierności Bogu i Ojczyźnie i to na naszych oczach realizuje się przez taką Wieczornicę jak dzisiaj.

Słowa podziękowania dla ks. proboszcza za pomoc w zorganizowaniu tego niezwykłego wieczoru złożyła dyrektor ZSP p. Grażyna Dzida – Jestem wdzięczna za udostępnienie nam tego świętego miejsca – Sanktuarium u stóp Matki Boskiej, której zawierzył się Święty Jan Paweł II. Przywiodły państwa tutaj wasze drogi, ile osób tyle dróg. Dzisiaj te drogi się spotkały w tym miejscu, aby zastanowić się, zadumać, rozważyć, czy prowadzą nas one do źródła, o którym tak pięknie pisał Święty Jan Paweł II. Czy te drogi przepełnione są miłością i szacunkiem do drugiego człowieka, czy nie są to tylko pozory przed którymi przestrzegał nasz Papież? Mówił On, aby bronić się przed pozorami miłości, nie okazywać ich jedynie słowem ale czynem i pracą. Czy chcemy się kierować tymi słowami na co dzień?

Na te pytania pomogli nam dzisiaj odpowiedzieć uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w montażu słowno – muzycznym pod kierownictwem swoich nauczycieli. Ten wieczór był pełen refleksji i zadumy, padło wiele wzruszających słów, którym towarzyszył wspaniały nastrój oraz przepyszne wypieki, wśród których były prawdziwe papieskie kremówki.