16.02.2017 – Seminarium Odnowy Wiary

dodano 16 lutego 2017

Dzisiaj w naszym Sanktuarium

Mszą Świętą o godzinie 18.00

rozpoczęło się 

Seminarium Odnowy Wiary.


Czym jest Seminarium Odnowy Wiary?

Jest to forma rekolekcji, poprzez którą Bóg wzbudził i nadal wzbudza wielu ludzi do żywej wiary i do otwartości na działanie Ducha Świętego. Prosta, a jednocześnie dynamiczna forma przekazu, która prowadzi bezpośrednio do doświadczenia głoszonych treści.

Jest ono skierowane do tych, którzy pragną doświadczyć osobistego spotkania z Bogiem. Jest adresowane zarówno do osób młodych, które ukończyły 17 rok życia, jak i do starszych, bez względu na wiek. Każdy,  kto pragnie odnowić swoją relację z Bogiem, znajdzie tu miejsce dla siebie.

Dla jednych będzie to pierwsze doświadczenie miłującej obecności Boga, który mimo, że pozostaje niewidzialny dla oczu, objawia się w inny wybrany przez siebie sposób.

Dla innych będzie to okazja do nawiązania relacji z Bogiem, którego już kiedyś spotkali, ale nie podjęli zaproszenia do bliskości z Nim.

Dla niektórych będzie to szansa odnowienia relacji z Bogiem, którą zaniedbali, tak że stała się tylko przyzwyczajeniem do pewnych form kultu, pozbawionym radości, miłości i poczucia sensu.

Dla tych, którzy poprzez grzech utracili więź z Bogiem, będzie to szansa, by na nowo rzucić się w  otwarte ramiona Boga i przylgnąć do Jego miłującego serca, by doświadczyć wyzwalającej i uzdrawiającej mocy Jego miłosierdzia.

Seminarium Odnowy Wiary trwa 11 tygodni opiera się na:

  1. Codziennej modlitwie osobistej, podczas której rozważa się określony fragment z Pisma Świętego, a własne refleksje zapisuje się w miejscu przeznaczonym na notatki w podręczniku uczestnika, który otrzymaliśmy podczas dzisiejszego pierwszego spotkania.
  2. Cotygodniowym spotkaniu w Kościele, które obejmuje między innymi:

–  wspólną modlitwę,

– konferencję podsumowującą tydzień rozważań, dotyczącą podstawowych praw życia duchowego i wzrastania w wierze.

W naszym Sanktuarium spotkania te będą się odbywały w każdy czwartek a prowadził je będzie ks. Krzysztof Morawik z zakonu Pallotynów.