05.04.2017 – Przyjęcie Sakramentu Bierzmowania

dodano 5 kwietnia 2017

05 kwietnia 2017

młodzież z naszej parafii

uroczyście przyjęła

Sakrament Bierzmowania

.


Czym jest Sakrament Bierzmowania?

Sakrament Bierzmowania wraz z Chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”. Nazwa pochodzi od „bierzma” – czyli belki podtrzymującej strop Kościoła. Nazywany jest także sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej, ponieważ w Kościele katolickim przyjęcie tego sakramentu związane jest z przejściem od dzieciństwa do wieku młodzieńczego i otrzymaniem darów Ducha Świętego, dzięki którym wierzący jeszcze ściślej łączy się ze wspólnotą Kościoła.

Pismo Święte wymienia siedem darów Ducha Świętego: dar mądrości, dar rozumu, dar rady, dar umiejętności, dar męstwa, dar pobożności oraz dar bojaźni Bożej. Podobnie jak Chrzest, także Bierzmowanie wyciska na duszy duchowy znak, niezatarty „charakter”, dlatego ten sakrament można przyjąć tylko jeden raz.

Moc Ducha świętego, która działa w sercu bierzmowanego, uzdalnia go i zobowiązuje do głoszenia i bronienia wiary, także do  świadczenia o niej w codziennym życiu. Przywołując słowa Ewangelii Św. Mateusza można powiedzieć, że przyjmujący Sakrament Bierzmowania ma być „solą ziemi i światłem świata”.

W Sakramencie Bierzmowania Duch Święty zstępuje jako moc Boża, która udziela mu darów niezbędnych do tego, by mieć w sobie dość siły do zmagania się ze złem oraz prowadzenia życia godnego człowieka przepełnionego wiarą w kochającego  go Boga.

    Podczas Mszy Świętej o godzinie 18.00, w naszym Sanktuarium 83 młodych ludzi przyjęło z rąk Księdza Biskupa Kazimierza Gurdy Sakrament Bierzmowania. Przygotowywali się oni do przyjęcia Darów Ducha Świętego już od Światowych Dni Młodzieży, uczestnicząc w różnego rodzaju spotkaniach formacyjnych oraz nabożeństwach. Byli podzieleni na sześć grup, każda z nich miała swojego patrona i animatora. Patronem I grupy była Święta Siostra Faustyna a opiekunem ks. Grzegorz Suwała, w grupie II – patronowali błogosławieni Męczennicy z Pratulina a opiekunem był ks. Grzegorz Matysiak, grupę III przygotowywał ks. Rafał Kornilak a patronem był bł. Honorat Koźmiński, w grupie IV p. Monika Zientara sprawowała opiekę nad młodzieżą, której patronem był św. Jan Bosko, grupa V – przygotowywała się z p. Halina Rynn a Św. Stanisław Kostka im patronował i grupa VI brała udział w przygotowaniach pod opieką p. Iwony Stefaniak i Św. Jana Pawła II.

Młodzież przystąpiła także do egzaminu przed dyrektorem Wydziału Katechetycznego z Siedlec.