11.03.2018 – Przyjęcie nowych członków kościoła

dodano 11 marca 2018

11 marca 2018 podczas Mszy Świętej o godzinie 12.15

do Wspólnoty naszego Kościoła

zostało przyjętych czworo dzieci


Kto może być ochrzczony?

Częstym pytaniem, które można usłyszeć, jest czy każdy może zostać ochrzczony?

Według Katechizmu Kościoła Katolickiego – „Zdolny do przyjęcia Chrztu jest każdy człowiek, jeszcze nie ochrzczony”, czyli każdy człowiek, który wyraził chęć przystąpienia do grona ludzi wierzących. W przypadku małych dzieci, to rodzice decydują o Chrzcie mając na uwadze dobro dziecka.

Niezależnie czy jest to Muzułmanin, Żyd, czy wyznawca jakiejś inne religii, jeśli wyrazi chęć zmiany swojego życia i przyjęcia dobrej Nowiny może być ochrzczony. Ludzie dorośli odbywają specjalne przygotowanie, w trakcie którego poznają prawdy wiary katolickiej, uczą się jak żyć tą wiarą, którą będą przyjmować i wyznawać.

Na początku historii Kościoła Chrzest przyjmowali właśnie ludzie dorośli, którzy przechodzili odpowiednie przygotowanie. Chrzest jest wielkim dobrodziejstwem dla człowieka. Przez ten sakrament zostajemy włączeni w wielką rodzinę ludzi wierzących. Stajemy się dziećmi Bożymi. Dlatego Kościół obecnie zachęca rodziców do jak najwcześniejszego chrzczenia dzieci, aby mogły już od najmłodszych lat czerpać ze skarbca Bożych łask. Zadziwiające jest stwierdzenie niektórych rodziców, którzy mówią, że nie chcą ochrzcić dziecka, bo kiedy dorośnie to samo wybierze wiarę. To dlaczego dla dobra dziecka wysyłają je na dodatkowe lekcje języka obcego, czy gry na instrumencie. Przecież kiedy dziecko dorośnie to samodzielnie wybierze czy chce uczestniczyć w dodatkowych zajęciach. Słyszy się wtedy, że to dla dobra dziecka. Pamiętajmy, że Chrzest jest dobrem dziecka, które włączone do grona dzieci Bożych otrzymuje wiele łask od Boga.

Chrzest Święty w dniu dzisiejszym przyjęli:Lena, Franciszek, Szymon Łukasz i Jan.