06.01.2017 – Dziękczynienie za misje

dodano 6 stycznia 2017

Podczas uroczystości Objawienia Pańskiego na Mszy Świętej o godzinie 10.30 w naszym Sanktuarium modliliśmy się za Koło Misyjne działające przy naszej parafii oraz całe dzieło misyjne.

W naszej parafii od września 2015r. działa Koło Misyjne, do którego należy  24 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Paszkach Dużych i Zespołu Szkół w Zabielu. Ich opiekunem jest s. Agnieszka Norel ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących. Dzieci na święta Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy przygotowują kartki świąteczne oraz przepiękne stroiki, z których uzyskane ofiary przesyłają na misje do Czadu, w ten sposób pomagając Siostrom Franciszkankom od Cierpiących w Czadzie. Niesienie pomocy materialnej jest jednym z rodzajów pomocy. Dzieci także modlą się w intencji misji. Podczas dzisiejszej Mszy Świętej dzieci z naszej parafii usłyszały o zadaniach Koła Misyjnego a ks. Grzegorz Suwała podziękował naszym małym misjonarzom za to, że sprawy misji nie są im obojętne, za czas który poświęcają na modlitwę oraz za podejmowane przez nich akcje, aby pomóc swoim rówieśnikom w krajach potrzebujących. Podczas spotkania, które odbyło się po zakończonej Mszy Świętej, słowa podziękowania do rodziców oraz dzieci z Koła Misyjnego skierował również ks. proboszcz Roman Wiszniewski.

Nie wybrano galeria lub galeria została usunięta

 

 

 

Cele i zadania Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci

Pragnąłbym zalecić rodzicom i wszystkim wychowawcom katolickim ważne dzieło (…), które daje im do dyspozycji odpowiednie środki będące pomocą w misyjnym wychowaniu własnych dzieci. Chodzi tu o Papieskie Dzieło Dziecięctwa Misyjnego, którego celem jest rozwijanie ducha misyjnego wśród dzieci.

Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny, 1981. 

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci, pozostając wierne intencjom Założyciela, dąży do rozpalenia w sercach katolickich dzieci miłości do misji oraz poczucia solidarności, tak duchowej, jak i materialnej, wobec rówieśników na całym świecie. Dzieło stara się zwrócić uwagę najmłodszych chrześcijan na potrzeby ich braci nie znających jeszcze Pana Jezusa. W tym celu wydaje czasopismo i różne materiały, których celem jest informacja i formacja misyjna katolickich chłopców i dziewcząt.

POMOC DUCHOWA

Na pierwszym miejscu Dzieło stawia aspekt duchowy, czyli budowanie królestwa Bożego na ziemi – w dzieciach i poprzez dzieci. Dzieci niosą duchową pomoc poprzez:

Modlitwę

Modlitwa jest nieustannym wspieraniem misji Kościoła. Dzieci przez modlitwę towarzyszą misjonarzom i wypraszają skuteczność głoszonego przez nich Bożego słowa.

Wyrzeczenia

Składanie Bogu duchowych ofiar – zwłaszcza ofiarowywanie z miłością cierpienia, które pojawia się w życiu dzieci – jest wielkim darem dla misji.

Świadectwo życia

Poprzez pogłębianie przyjaźni z Jezusem dają duchowe wsparcie misjom i misjonarzom.

Dobre uczynki

W intencji misji podejmują dobre uczynki, służąc innym ludziom. Wzrastając w życzliwości i wrażliwości na potrzeby bliźnich.

POMOC MATERIALNA

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci jest „przedłużeniem rąk Ojca Świętego”. Za jego pośrednictwem ofiary zebrane przez dzieci docierają do ich rówieśników, nawet tam – a często szczególnie tam – gdzie żadna inna pomoc nie dochodzi.

Ofiary dzieci przybierają różną formę:

   Dziecięce ofiary stają się częścią funduszu solidarności PDMD przeznaczonego na tworzenie i wspomaganie projektów służących ich rówieśnikom na misjach. Każdego roku – podczas zebrania Rady Wyższej Papieskich Dzieł Misyjnych – pieniądze zostają rozdzielane jako dotacje zwyczajne na potrzeby dzieci na terenach misyjnych (na środki niezbędne do duszpasterstwa dzieci, do ich formacji chrześcijańskiej, do nauczania, ochrony życia i zdrowia, szczególnie tam, gdzie wskutek klęski głodu i z braku pomocy lekarskiej giną ich tysiące) oraz dotacje nadzwyczajne, które dotyczą specjalnych projektów pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom świata. Prośby misjonarzy, potwierdzone przez miejscowego biskupa, przekazywane są poprzez nuncjatury do Watykanu.