25.03.2017 – Duchowa adopcja dziecka poczętego

dodano 25 marca 2017

25 marca 2017

w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

odbyło się w naszym Sanktuarium

uroczyste przyjęcie

do duchowej adopcji dziecka poczętego.

.


Duchową Adopcję rozpoczynamy od złożenia przyrzeczenia, które powinno odbyć się w sposób uroczysty w Kościele. Tak właśnie było dzisiaj na każdej Mszy Świętej w naszym Sanktuarium osoby, które zadeklarowały się przyjąć pod duchową opiekę poczęte dziecko złożyły

ROTĘ PRZYRZECZENIA DUCHOWEJ ADOPCJI

Najświętsza Panno, Bogurodzico Maryjo,
wszyscy Aniołowie i Święci,

wiedziony pragnieniem

niesienia pomocy w obronie nienarodzonych

Ja…………………………………………………

 postanawiam mocno i przyrzekam,

że od Uroczystości Zwiastowania bieżącego roku

biorę w duchową adopcję jedno dziecko,
którego imię jedynie Bogu jest wiadome,
aby przez 9 miesięcy, każdego dnia,
modlić się o uratowanie jego życia,
oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Amen

Duchowa adopcja może być podjęta jeden raz, ale może być podejmowana cyklicznie co 9 miesięcy, jednak zawsze po wypełnieniu poprzednich zobowiązań. Każdorazową nową Duchową Adopcję powinno poprzedzać nowe przyrzeczenie.

Adoptujemy każdorazowo tylko jedno nieznane nam dziecko zagrożone aborcją. Pan Bóg-Dawca Życia zna jego imię i On sam nam je wybiera.

Postanowienia dodatkowe, czyli dodatkowe praktyki są uzupełnieniem Duchowej Adopcji. Są dobrowolne, lecz chętnie widziane i praktykowane, ponieważ często stanowią potrzebę większego zadośćuczynienia, dziękczynienia, bądź wyproszenia łask u Bożej Opatrzności. Żeby podjęte postanowienia praktyk skutecznie i do końca wykonać, najlepiej jest podjąć jedną lub najwyżej dwie praktyki.

Wszyscy, którzy dzisiaj tak licznie przyjęli w naszym Sanktuarium do duchowej adopcji poczęte dziecko codziennie będą się modlili jedną tajemnicą różańca oraz następującą modlitwą  

TEKST CODZIENNEJ MODLITWY „PANIE JEZU”

Panie Jezu za wstawiennictwem

Twojej Matki Maryi,

która urodziła Cię z miłością,

oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, „Człowieka Zawierzenia”,

który opiekował się Tobą po urodzeniu,

proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka,

które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady.

Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które

Ty sam mu przeznaczyłeś.

Amen.

Duchowa formacja dla osób, które dzisiaj przyjęły do duchowej adopcji dziecko poczęte, będzie się odbywała w ostatnią niedzielę miesiąca po Mszy Świętej o godzinie 18.00.