09.04.2017 – Droga Krzyżowa i poświęcenie Jubileuszowego Krzyża

dodano 9 kwietnia 2017

Dzisiejsza Niedziela Palmowa zwieńczyła nasze

świętowanie doroczną Drogą Krzyżową i

poświęceniem Jubileuszowego Krzyża

postawionego u zbiegu ulic:

Wisznickiej, Stagrowskiego i Moniuszki

W październiku zeszłego roku obchodziliśmy Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski. Świętowanie rozpoczynała w Parku Potockich inscenizacja plenerowa chrztu i zaślubin Mieszka I z księżną Dobrawą. Następnie była uroczysta Sesja Rady Powiatu, Miasta i Gminy, stanowisko rad i odczytanie uchwał podjętych przez Radę Miasta z okazji Jubileuszu Chrztu Polski. Następnie miały miejsce prezentacje laureatów konkursu recytatorskiego oraz Przegląd Pieśni Ojczyźnianych. Były też sesje naukowe dla młodzieży i dorosłych, wernisaż fotograficzny, uroczyste odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i wręczenie metropolicie szczecińsko-kamieńskiemu arcybiskupowi Andrzejowi Dziędze tytułu: Honorowy Obywatel Radzynia, przyznanego przez Radę Miasta Radzyń Podlaski.

Dzisiejsza Niedziela Palmowa zwieńczyła nasze świętowanie doroczną Drogą Krzyżową i poświęceniem Jubileuszowego Krzyża postawionego u zbiegu ulic: Wisznickiej, Stagrowskiego i Moniuszki. Krzyż wysokości 1050 cm  jest dowodem wdzięczności Bogu za dar wiary przyjętej przez naszych przodków i nam przekazanej oraz naszym świadectwem, że w tej wierze chcemy żyć i przekazywać pokoleniom po nas idącym.

Podczas poświęcenia Jubileuszowego Krzyża o jego ogromnym znaczeniu w życiu i naszym wyznaniu wiary mówił ks. Kanonik Andrzej Kieliszek – Szukamy siły płynącej z krzyża Chrystusa, zwłaszcza gdy co niedzielę gromadzimy się wokół ołtarza, aby w Ofierze Eucharystycznej przeżywać na nowo tajemnicę Zbawienia. Zmieniają się systemy polityczne, struktury społeczne, zmieniają się rządzący państwami, a krzyż Chrystusa stoi i nie milknie pieśń: Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus Władcą. Tam, gdzie stawia się krzyż, powstaje znak, że dotarła już Dobra Nowina o zbawieniu, że rozpoczęła się i trwa ewangelizacja. Przed tysiącem lat ten znak postawiono na polskiej ziemi i pod znakiem Krzyża tworzyła się państwowość polska, oraz kształtowała się kultura i obyczajowość naszego narodu.

Adam Mickiewicz pisał:
Tylko pod tym krzyżem, tylko pod tym znakiem
Polska jest Polską, a Polak Polakiem.

Warto uświadomić sobie, że „Polskę krzyżami się mierzy”: od krzyża Mieszkowego w Gnieźnie aż po krzyż, który czynimy na czole dziecka, od krzyży w Gdańsku aż po krzyż na Giewoncie. To powód do dumy, ale i zobowiązanie. Krzyże naszej ojczyzny, krzyże nasze osobiste, naszych rodzin mamy łączyć z krzyżem Chrystusa i postrzegać je w świetle zmartwychwstania naszego Pana. W nim bowiem zawarta jest moc miłości silniejszej od śmierci.

Pod krzyżem klęczą dzieci i starcy, bezdomni i samotni, wdowy i matki, które straciły dzieci, uczeni i mędrcy tego świata pragnący zrozumieć, że logika krzyża jest Bożą mądrością i Bożą mocą, ponieważ spodobało się Bogu ocalić świat przez krzyż.

Pod krzyżem klęka każdy z nas, bo jeśli nasz los jest przed nami zakryty, jeśli czujemy lęk przed samymi sobą i przed otchłaniami naszych serc, to gdzież mamy przystanąć, jak nie u stóp krzyża?  Klękamy przed Chrystusem ukrzyżowanym i milczymy, bo co innego możemy uczynić, jak tylko w milczeniu oddać Mu miłość.

Będziemy u stóp tego krzyża prosić, by Chrystus objął swymi ramionami wszystkich mieszkańców naszego Radzynia i okolic, aby nikt tutaj nie czuł się samotny, odrzucony, zapomniany.
Odtąd będziemy przychodzić często pod ten nowy krzyż, by Chrystus z krzyża uczył nas miłości Ojca, miłości Kościoła świętego i miłości narodu polskiego.

Następnie ks. Henryk Och odczytał Modlitwę Narodu Polskiego

MODLITWA NARODU POLSKIEGO

Panie Jezu Chryste, my, Naród polski, przed Tobą na kolana upadamy, wobec nieba i ziemi wyznajemy: Tyś jest Bogiem naszym, Tyś Zbawicielem naszym, Tyś Królem naszym! Dziękujemy Ci za wszystkie dobrodziejstwa, jakie wyświadczyłeś Narodowi naszemu, a szczególnie za powołanie nas 1050 lat temu do świętej wiary katolickiej i za opiekę nad nami w najcięższych nawet chwilach dziejowych.

W dniu dzisiejszym wobec Maryi, świętej Rodzicielki Twojej, a naszej serdecznej Matki i Królowej, wobec świętych patronów naszych całkowicie się oddajemy, aby na zawsze być, ludem Twoim. Uroczyście przyrzekamy trwać wiernie w świętej wierze katolickiej, bronić Twego świętego Kościoła, życie nasze osobiste, rodzinne, narodowe kształtować według Twojej Ewangelii.

Panie Jezu, Królu nieba i ziemi, Królu naszych serc! Pokornie Cię błagamy, przyjmij nasze modlitwy, nasze zawierzenie, otocz nas swoją miłością i opieką, i tak nas prowadź przez dzieje aby z ziemi polskiej po wszystkie czasy rozbrzmiewała cześć i chwała Twoja.

 Przyrzekamy Ci, Panie, że stać wiernie będziemy przy Twoim Krzyżu. Ty zaś błogosław Narodowi naszemu, jego dobrym zamiarom, postanowieniom. Daj mu czystość zamierzeń, ufność głęboką i wielką wytrwałość w dobrym. Zlej obfite błogosławieństwa na całą polską ziemię.

Błogosław Kościołowi, aby w pełni praw swoich wiernie Ci służył. Błogosław biskupom i kapłanom, błogosław rodzinom naszym, błogosław polskim władzom i nikogo ze zmiłowania Twego nie wyłączaj. Niech Głos Twój z Ewangelii usłyszy Naród nasz cały i w Twej miłości zostanie na wieki. Amen

Poświęcenia Jubileuszowego Krzyża dokonał ks. Prałat Roman Wiszniewski, a na zakończenie ogromne słowa podziękowania za całe obchody Jubileuszowego Roku 1050-lecia Chrztu Polski i wszystkich z wiązanych z tym uroczystości złożył burmistrz naszego miast p. Jerzy Rębek. Dziękował księżom, władzom samorządowym powiatu i gminy,  dyrektorom szkół i instytucji oraz autorowi projektu wyświęconego dzisiaj krzyża – W tym miejscu wyrażamy również wielką wdzięczność Panu Markowi Leszczyńskiemu za opracowanie wyjątkowego i przepięknego projektu Krzyża a za zaangażowanie w wybudowanie Krzyża podziękowania należą się Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych i jego prezesowi. Niech ten  strzelisty, liczący 1050 cm krzyż, który postawiliśmy w Radzyniu i u którego podnóżu znajduje się tablica pamiątkowa z napisem „W 1050 rocznicę Chrztu Polski wdzięczni mieszkańcy Ziemi Radzyńskiej” upamiętnia wielkie wydarzenia, jakie miały miejsce na  naszej polskiej ziemi, a także te, w których uczestniczyliśmy w minionym roku, niech przypomina o naszej narodowej tożsamości i chrześcijańskich korzeniach naszego narodu, niech będzie bramą i drogowskazem dla kolejnych pokoleń na przyszłość.