11.03.2017 – Diecezjalny Kongres Kół Żywego Różańca

dodano 11 marca 2017

11 marca po raz drugi w naszym Sanktuarium odbył się

Diecezjalny Kongres Kół Żywego Różańca,

na którym spotkali się wielbiciele Maryi – Jej wielka armia,

wielbiciele modlitwy różańcowej.


Kongres rozpoczął się od rejestracji uczestników i ich powitania. Następnie wszyscy zgromadzeni odmówili tę ukochaną ich modlitwę, jaką jest różaniec, którą zakończyła pieśń uwielbienia przed Najświętszym Sakramentem. Na kongres przyjechało 2049 osób: z rejonu Błogosławionej Karoliny – 490 osób, z rejonu Św. Jana Pawła II – 737, z rejonu bł. Honorata Koźmińskiego – 327 osób i z rejonu bł. Ignacego Kłopotowskiego – 495 osób.

Nikogo nie trzeba przekonywać, do skuteczności różańca. Aby umocnić to przekonanie, aby bardziej zapalić naszą gorliwość w krzewieniu tej modlitwy wśród naszych bliskich, by jeszcze bardziej Maryja mogła być czczona w naszych środowiskach w naszych rodzinach, wysłuchaliśmy pięknego i wzruszającego świadectwa modlitwy różańcowej. O swoim życiu z różańcem i o jego przemianie z Maryją, jak wiele tej modlitwie zawdzięcza opowiedziała pani Aneta, która przyjechała na zaproszenie diecezjalnego moderatora Kół Żywego Różańca ks. Grzegorza Koca. Pani Aneta jest z Warszawy, z diecezji warszawsko–praskiej, jest w grupie ewangelizacyjnej różańcowej, która rozkrzewia tę modlitwę za dzieci i za rodziny. Jeżdżą po parafiach diecezji swojej i nie tylko, żeby zachęcić przede wszystkim ludzi młodych, rodziny, dzieci, aby chwyciły za ten dziesiątek różańca i się wspólnie modlić, bo jak powiedziała – jak umrą nasi dziadkowie, to kto się będzie modlił na różańcu za nas. Bądźmy ambasadorami Maryi. Pani Aneta zawdzięcza, to że z nami dzisiaj była Maryi ale też swojej nieżyjącej babci, która wymodliła jej łaskę przemiany serca, łaskę nawrócenia, łaskę takiej dziecięcej modlitwy. Pani Aneta mówiła też o przebaczeniu, które tak bardzo jest nam potrzebne, przebaczeniu dla ludzi, którzy nas ranią i zadają nam ból. Kiedy ona przebaczyła swojej nieżyjącej mamie, to przebaczenie dało jej wielką miłość – Wiem co to znaczy modlić się otwartym sercem, sercem czystym, pełnym miłości, bez obciążenia, bez żadnej wrogości, bo kiedy mamy serce zamknięte na drugiego człowieka, na przebaczenie, Bóg nie może wejść do nas z łaskami. Kiedy przebaczyłam, poczułam, jak wielkie kajdany ktoś ze mnie ściągnął, zostałam uwolniona z tej nienawiści, wypłakałam przed Maryją cały ból i cierpienie, które nosiłam całe życie. Maryja na różańcu mi te wszystkie łaski wyprasza, więc jeżeli macie kogoś komu w sercu nie możecie przebaczyć i nie potraficie, to teraz jest ten czas, aby to wszystko oddać Matce Bożej, bo ona skruszy nasze serca.

Ogromne słowa podziękowania dla wszystkich Kół Żywego Różańca złożył ks. Andrzej Sochal dyrektor Katolickiego Radia Podlasie z Siedlec – Moja obecność wśród was jest spowodowana ogromną potrzebą powiedzenia wielkiego DZIĘKUJĘ Kółkom Żywego Różańca i wszystkim grupom modlitewnym, które tutaj są, które każdego dnia dają wielki wkład w naszą antenę Katolickiego Radia Podlasie. Wielkie Bóg zapłać, tym którzy przyjeżdżają do nas modlić się Koronką do Bożego Miłosierdzia, tym wszystkim, którzy prowadzą codzienną modlitwę różańcową i cieszę się, że ta modlitwa na antenie naszego radia cieszy się wśród was wielką popularnością. Od października ubiegłego roku chcemy pokazać na antenie naszego radia wielki potencjał Kół Żywego Różańca w naszej diecezji.

Podczas dzisiejszego kongresu gościł także Wincenty Łaszewski – doktor teologii, pisarz, tłumacz, badacz w zakresie antropologii mariologicznej. Międzynarodowy autorytet w temacie objawień, w szczególności związanych z fenomenem Fatimy. Specjalista w zakresie analizy teologiczno-antrolologicznej proroctw. Członek Światowego Apostolatu Fatimskiego. Współpracownik ośrodków fatimskich na całym świecie. Jest autorem książek „Fatima. Stuletnia tajemnica”, „Wszystko o różańcu, który może wszystko”, „Nadchodzi kres. Mistyczne wizje końca świata” oraz „Niewidzialna wojna”. Dr Łaszewski w swoim wykładzie przybliżył wszystkie objawienia, jakie miały miejsce w Fatimie, mówił o Łucji, która widziała, słyszała i rozmawiała z Maryją, Hiacyncie, która widziała i słyszała Maryję oraz o Franciszku, który tylko widział Matkę Bożą oraz o czwartym wizjonerze, który nie widział, nie słyszał i nie rozmawiał z Maryją a którym jest każdy z nas. W jego książce „Fatima. Stuletnia Tajemnica” możemy poznać prawdę, jaką za pośrednictwem Matki Najświętszej Bóg zechciał przekazać naszym sercom i umysłom, prawdę, która jest kluczem do zamknięcia wrót otchłani – „Fatima oferuje klucz, który może zamknąć tę bramę. Przekręcenie go sprawi, że staniemy się wolni od wielu pokus i zwodzeń osaczających nas na co dzień, przede wszystkim jednak zakończy opanowanie świata przez struktury zła. Znów: zamknięte ocalą miliony dusz! A nie ma nic ważniejszego niż uratowanie ich przed śmiercią wieczną”.

Po konferencji rozpoczęła się uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Biskupa Siedleckiego ks. Kazimierza Gurdy oraz Kustosza naszego Sanktuarium Dziekana Dekanatu Radzyńskiego ks. Prałata Romana WiszniewskiegoDrodzy czciciele Matki Bożej Różańcowej, wszystkich serdecznie witam w domu Matki. To nowe Sanktuarium ma zaledwie 8 rok życia a Maryja swoją miłością gromadzi nas w takiej liczbie, gromadzi w tym miejscu, które Ona sama wskazała. Dzisiejsze nasze święte zgromadzenie jest wyjątkowe. Pasterz kościoła i żywy Kościół, którego Jezus Chrystus nieustannie obmywa krwią swoją. Nasza obecność, nasza modlitwa i ten kongres wpisuje się w jubileusz diecezji, 200 lat jej istnienia. Tak jak ks. biskup mówił 7 grudnia ubiegłego roku w katedrze, że wiara tutaj na Podlasiu, w tym świętym kościele ma blask Maryjny, to właśnie dzisiaj widać. Stajemy tutaj wszyscy do tej wspólnej modlitwy, by ten blask wiary świętej nie tylko zachować ale i przekazać tym pokoleniom, które idą po nas”.

Słowo Boże do wielbicieli Maryi skierował ks. biskup Kazimierz GurdaBardzo się cieszę, że jest nas tak dużo przy ołtarzu Chrystusa, że gromadzimy się dzisiaj w tym dniu Kongresu Kół Różańcowych naszej diecezji, że rozpoczynamy tę wielką tajemnicę, tajemnicę wiary, Eucharystii i chcemy polecić różne intencje. Ja modle się za was, wszystkie Koła Różańcowe, za tych wszystkich, którzy do nich należą, którzy na różańcu się modlą każdego dnia. Proszę dla nich o Boże błogosławieństwo, aby to ich zaangażowanie, ta ich prośba, ta ich modlitwa przynosiła jak najlepsze owoce w ich życiu i życiu całej naszej wspólnoty diecezjalnej. W tej tajemnicy spotykamy Jezusa Chrystusa naszego Pana i Zbawiciela, ale razem z nim jest zawsze obecna Jego Matka Maryja, a więc mamy tę świadomość Jej obecności. Dziękujemy za wszystko co otrzymujemy, jednocześnie otwieramy serca na to, co przychodzi od Pana Boga, to czego Maryja dla nas wyprasza. Chcemy to przyjąć i chcemy, żebyśmy przez to my sami byli uświęcani i abyśmy dostępowali zbawienia.

Kongres zakończyła wspólna agapa.