11.06.2017 – 40 – lecie kapłaństwa księdza Prałata Romana Wiszniewskiego

dodano 11 czerwca 2017

11 czerwca podczas Mszy Świętej o godzinie 9.00

modliliśmy się za naszego Księdza Proboszcza

w rocznicę Jego święceń kapłańskich.

Ks. Grzegorz Suwała tymi słowami skierował się do ks. Prałata Romana WiszniewskiegoCzcigodny Księże Proboszczu nasz drogi jubilacie, ojcze naszej parafii i nasz ojcze, bo tak mógłbym powiedzieć. Ciężko jest w jakichkolwiek słowach wyrazić wdzięczność za 40 lat posługiwania kapłańskiego, bo tak naprawdę niczym one są wobec tego faktu, ile razy na Twoje słowa Chrystus przychodził na ziemię w Sakramencie Eucharystii, ile razy w imieniu Chrystusa rozgrzeszałeś, jednałeś z Bogiem, udzielałeś Sakramentów Świętych, jak bardzo jesteś zatroskany o nasze Sanktuarium, o naszą wspólnotę parafialną. Nie da się tego wszystkiego wyrazić słowami. Naszą wdzięczność i nasze najlepsze życzenia chcemy w dniu tego pięknego jubileuszu złożyć Tobie poprzez przedstawicieli naszej rodziny parafialnej.

Czcigodny Księże Proboszczu ! Drogi Jubilacie !

„Bądź wierny, aż do śmierci, a dam Ci wieniec życia” – słowa te zaczerpnięte z Księgi Apokalipsy Świętego Jana Apostoła stały się mottem Twej kapłańskiej drogi. I właśnie w tej wierności Bogu i Kościołowi, przeżyłeś już 40 lat posługując wiernym.

Z okazji tego pięknego jubileuszu, przyjęcia święceń kapłańskich, pragniemy życzyć Tobie, Księże Proboszczu w imieniu wszystkich parafian:  dużo zdrowia i sił na dalszą posługę duszpasterską, Bożej miłości, Matczynej opieki, ludzkiej dobroci, anielskiej cierpliwości i wytrwałości na wzór Hioba. 

W takim dniu jak dzisiejszy, patrzymy na te wszystkie lata przez pryzmat daru kapłańskich dłoni i ust:

– Dłoni udzielających sakramentów świętych,
– Dłoni błogosławiących,
– Dłoni otwarcie przyjmujących do wspólnoty parafialnej.
– Kapłańskich ust zatroskanych o prawdy Boże,
– o naukę religii,
– o duchowy i materialny kształt parafii,
– Ust zatroskanych o chorych i cierpiących, potrzebujących wsparcia   duchowego,
– Ust przebaczających.

Drogi Księże Jubilacie!

  Czterdzieści lat posługi kapłańskiej to przede wszystkim dowód wierności Chrystusowi. Godziny spędzone w kancelarii, tysiące wypełnionych dokumentów, Msze święte, posługa sakramentalna – to wyraz służby człowiekowi, ale przede wszystkim służby Chrystusowi. Od czterdziestu lat w szczególny sposób uczestniczysz w posłudze nauczania, uświęcania i pasterzowania w Kościele Chrystusowym. Odkrywasz piękno i doniosłość kapłańskiej posługi, doświadczasz ogromu ludzkich trosk i problemów, z których tak wiele udało Ci się rozwiązać w duchu ewangelicznym. Niech wierność Bogu, Kościołowi i kapłańskiej służbie dalej prowadzi Cię przez życie. Niech ta wierność prostą drogą Twego kapłańskiego posługiwania zaprowadzi Cię do Chrystusa i pozwoli Ci się z Nim spotkać w wieczności.

Szczęść Boże !

Życzenia na ręce księdza Proboszcza złożyła również Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, starosta powiatu radzyńskiego oraz burmistrz miasta, a także przedstawiciele Gimnazjum nr 1 i Zespołu Szkół im. Unitów Podlaskich z Wohynia.