11.12.2016 – Nowi członkowie Wspólnoty Kościoła

dodano 11 grudnia 2016

Dzień dzisiejszy obfitował w radosne chwile.

Podczas uroczystej Mszy Świętej o 12.15

pięcioro dzieci przyjęło sakrament chrztu świętego.

Na prośbę ich rodziców zostały włączone

do wspólnoty Ludu Bożego – Kościoła.


Chrzest jako pierwszy sakrament nowego Przymierza jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą wprowadzającą do życia w Duchu i otwierającą dostęp do następnych sakramentów.

Chrzest udzielany przez zanurzenie lub polanie wodą, dzięki działaniu Ducha Świętego jest obmyciem, które oczyszcza, uświęca i usprawiedliwia, oznacza i urzeczywistnia śmierć dla grzechu i wejście w życie Trójcy Świętej przez upodobnienie do misterium paschalnego Chrystusa.

W naturalnej symbolice woda uwalnia od brudu i jest konieczna do tego, by żyć. Znak obmycia wodą oznacza pogrzebanie osoby ochrzczonej w śmierci Chrystusa, z której powstaje ona przez zmartwychwstanie z Nim jako nowe stworzenie do życia według Ducha Świętego.

Konieczności przyjmowania chrztu domaga się Pan Jezus, który powiedział:

„Kto wierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony;
a kto nie wierzy, będzie potępiony”
(Mk 16, 16).

Powiedział też:

„Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha Świętego,
nie może wejść do Królestwa Bożego”
(J 3, 5).

Chrzest przyjmuje się jeden raz w życiu, ponieważ wyciska on na duszy niezatarte, duchowe znamię, ‚charakter’, który uzdalnia ochrzczonego do uczestnictwa w kulcie chrześcijańskim.


Rodzicom, chrzestnym, a przede wszystkim nowo ochrzczonym dzieciom

gratulujemy i życzymy,

aby łaska wiary, którą w sobie noszą wydała obfity plon zbawienia.

Zdjęcia: Łukasz Duk