Zjazd Szkół im. Jana Pawła II

dodano 28 września 2021

27 września odbył się

Zjazd Szkół noszących imię Jana Pawła II

   27 września w naszym Sanktuarium odbyło się spotkanie rodziny szkół noszących imię Jana Pawła II z diecezji siedleckiej pod hasłem „Na nowo zarazić się świętością Jana Pawła II”. Organizatorami konferencji był dziekan dekanatu radzyńskiego ks. prałat Roman Wiszniewski, dr Grażyna Dzida dyrektor Zespół Szkół Ponadpodstawowych oraz Społeczna Rada Rodziny Szkół im. Jana Pawła II diecezji siedleckiej, którą reprezentowała pani Małgorzata Szostek. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy szkół, przedstawicie rad pedagogicznych oraz władze samorządowe. Konferencja rozpoczęła się o godzinie 10.00. Plan pracy przedstawiła pani Małgorzata Szostek, następnie wysłuchaliśmy konferencji ks. dr Grzegorza Stolarskiego na temat „Związku Kościoła ze szkołą”, który mówił, że zarówno Kościół jak i szkoła konsekwentnie muszą trzymać się wspólnie wyznaczonych celów, którymi są dobro i integralny rozwój młodego pokolenia.  Słowo do zebranych skierował także biskup siedlecki ks. Kazimierz Gurda. Po czym był czas na wymianę myśli i doświadczeń związanych z realizacją zadań dydaktyczno – wychowawczych wynikających z przesłania świętego Jana Pawła II.

Kolejnym punktem konferencji było wysłuchanie historii naszego Sanktuarium, którą przedstawił ks. Michał Gosk a następnie wszyscy oddali w modlitwie cześć relikwiom Świętego Jana Pawła II. Ks. Stolarski dokonał zawierzenia Diecezjalnej Rodziny Szkół świętemu patronowi. Spotkanie to było okazją do wymiany pedagogicznych doświadczeń oraz odkrycia głębokich przeżyć w duchu Świętego Papieża a zakończyła je agapa przygotowana przez nauczycieli gastronomii i klasy gastronomicznej ZSP.