Zawierzenie się Jezusowi w niewolę miłości przez ręce Maryi

dodano 8 grudnia 2023

  8 grudnia w naszym Sanktuarium po raz kolejny

odbyło się zawierzenie Jezusowi

w niewolę miłości przez ręce Maryi 

wg. Św. Ludwika Marii Grignion de Montfort

Do Zawierzenia przystąpiło 115 osób. Przygotowanie rozpoczęło się 5 listopada wspólną modlitwą, czytaniem pierwszego z 33 dni oraz indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Spotkania odbywały się w czwartkowe wieczory, ich celem było wspólne podsumowanie poszczególnych etapów. Dzisiejszą uroczystość poprzedziło Triduum przygotowujące do tego wydarzenia. Uczestnicy pierwszego dnia Triduum wsłuchiwali się w liturgię Słowa i trwali na modlitwie wynagradzającej przed Najświętszym Sakramentem, drugiego dnia odbyło się nabożeństwo Drogi Krzyżowej, natomiast trzeciego nabożeństwo podpisania aktów Zawierzenia. Większość z 33 dni uczestnicy przeżywali w swoich domach trwając na modlitwie i lekturze podręcznika przygotowującego do Zawierzenia. Ich zwieńczeniem była Uroczystość Zawierzenia się Jezusowi w niewolę miłości przez ręce Maryi, która miała miejsce 08 grudnia w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, podczas Eucharystii o godzinie 18.00, której przewodniczył proboszcz naszej parafii ks. kanonik Jarosław Sutryk. Po Komunii świętej wszyscy zawierzeni głośno odczytali własnoręcznie napisany akt zawierzenia, następnie ksiądz proboszcz dokonał błogosławieństwa i poświęcenia łańcuszków z cudownym medalikiem, będących zewnętrznym znakiem przynależności do Jezusa przez ręce Maryi. W geście wdzięczności i miłości zawierzeni podchodząc do kapłana ofiarowali Maryi białą różę, składali akt zawierzenia i otrzymywali błogosławieństwo. Na zakończenie uroczystości słowa podziękowania dla księdza Pawła Pajdosza, który z wielkim zaangażowaniem przygotowywał wszystkich do Zawierzenia, głosił konferencje, dbał o wszelkie szczegóły, ale także księdzu proboszczowi Jarosławowi Sutrykowi, który to dzieło pobłogosławił oraz księdzu Patrykowi Krzymowskiemu, złożyli przedstawiciele zawierzonych.

Ruch Zawierzenia jest bardzo prężną wspólnotą licząca już ponad 1000 osób, które złożyły taki akt w radzyńskim Sanktuarium. Pierwsze zawierzenie miało miejsce 8 grudnia 2019 r.