Zakres materiały do nauczenia dla dzieci przygotowujących się do I-szej komunii i spowiedzi

dodano 24 maja 2020

Zapraszamy do zapoznania się z zakresem materiału

dla dzieci I-szo komunijnych i ich rodziców

.

.

.

Drodzy Rodzice !

Rozpoczynamy drugi etap bezpośredniego przygotowania do przeżycia Sakramentu I Spowiedzi i Komunii Świętej. W tym czasie należy z dziećmi:

– przeanalizować z dziećmi tematy z podręcznika od nr 32 do  37. Można wypełnić zeszyt ćwiczeń z tego zakresu tematycznego;

– wyjaśnić dzieciom 5 warunków dobrej spowiedzi. Można to uczynić na podstawie podręcznika do religii oraz książeczki do nabożeństwa (strony 54 – 78 );

– nauczyć dzieci formuły spowiedzi świętej  (tekst poniżej), poćwiczyć z nimi, wyjaśnić wątpliwości;

– nauczyć dzieci czytać modlitwy przed spowiedzią (strona 61) i po spowiedzi (strona 73);

– przesyłamy link do nagrań z pieśniami, które będą śpiewane podczas Uroczystości I Komunii Świętej (poniżej) niech dzieci je słuchają raz po raz, a nauczą się je śpiewać, by móc w pełni uczestniczyć we Mszy Świętej;

 

– proszę pamiętać, iż dzieci, które nie zostaną odpowiednio przygotowane przez rodziców, do sakramentów przystąpią w późniejszym czasie – ich wiedzę i Państwa pracę zweryfikuje końcowy egzamin (jego szczegóły znajdują się poniżej);

– na trud przygotowania, z życzeniami owocnej pracy rodziców i dzieci, błogosławimy i zapewniamy o modlitwie.

Wasi Duszpasterze

 

EGZAMIN PRZEWIDZIANY JEST NA DZIEŃ 15 CZERWCA. DZIECI PRZYCHODZĄ WRAZ Z RODZICAMI, ZABIERAJĄC ZE SOBĄ PODRĘCZNIK I ĆWICZENIA DO RELIGII, KSIĄŻECZKĘ DO NABOŻEŃSTWA, ZEBRANE KONTROLKI Z NABOŻEŃSTW RÓŻAŃCOWYCH I Z MSZY RORATNICH. W WYZNACZONEJ GODZINIE GROMADZIMY SIĘ W DOLNYM KOŚCIELE.

Godzina 15.00 – SP nr 2 z ul. Sitkowskiego, SP z Paszk Dużych, Branicy Radzyńskiej i Białej

Godzina 16.00 – SP nr 2 przy ul. Chmielowskiego klasa „d” oraz SP z Zabiela

Godzina 17.00 – SP nr 2 z ul. Chmielowskiego klasa „e” i SP z Żabikowa

NIEOBECNOŚĆ DZIECKA I RODZICÓW NA EGZAMINIE JEST JEDNOZNACZNA Z PRZERWANIEM PRZYGOTOWANIA DO PRZYJĘCIA SAKRMANETÓW. EGZAMIN BĘDZIE PRZEPROWADZANY POJEDYŃCZO PRZEZ WSZYSTKICH KSIĘŻY.

 

 

 

SAKRAMENT SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ

Podchodzimy do konfesjonału, klękamy bądź stajemy, jeśli nie dosięgamy twarzą do kratek i rozpoczynamy spowiedź

Czynimy znak krzyża świętego: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Przy pierwszej spowiedzi: Do spowiedzi świętej przystępuję pierwszy raz. Popełniłem następujące grzechy

Przy kolejnych spowiedziach: Jestem uczniem klasy (trzeciej). U spowiedzi świętej ostatni raz byłem (określ czas: miesiąc temu, tydzień temu), zadaną mi pokutę odprawiłem (bądź: nie odprawiłem z powodu – opowiedzieć dlaczego nie odprawiłem zadanej mi pokuty), popełniłem następujące grzechy:

teraz należy wymienić swoje grzechy, (przy grzechach ciężkich należy podać ich liczbę), kiedy skończymy je wymieniać mówimy:

Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję, obiecuję się z nich poprawić, ciebie ojcze proszę o naukę, pokutę i rozgrzeszenie.

wsłuchaj się w słowa księdza, powie ci naukę, staraj się zapamiętać wszystkie jego słowa. Na zakończenie powie co masz uczynić za pokutę, aby zadośćuczynić Panu Bogu. Kiedy ksiądz powie słowa: Żałuj za grzechy, wzbudź szczery akt żalu, bij się w piersi i powtarzaj:

Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu.

kiedy zobaczysz że ksiądz czyni znak krzyża, ty się również przeżegnaj, jeśli nie zobaczysz a usłyszysz, że ksiądz zapukał w konfesjonał dając sygnał, iż udzielił rozgrzeszenia, uczyń znak krzyża wtedy. Potem powiedz:

Bóg zapłać za spowiedź

– wtedy możesz odejść od konfesjonału, gdy minie czas epidemii możesz ucałować stułę jako wyraz wdzięczności Panu Jezusowi za to, że odpuścił ci grzechy w sakramencie spowiedzi.

 

 

PIEŚNI NA UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZp5AhwQvVbORuvkuHbIamdvEqtY-4ssl