Z młodymi i za młodych

dodano 4 grudnia 2018

30 listopada w naszym Sanktuarium

odbył się rodzinny wieczór modlitwy

   Spotkali się na nim młodzi i starsi z naszego Sanktuarium, parafii Świętej Trójcy, Kocka, Woli Osowińskiej, Turowa, Wohynia, Komarówki, Gęsi, Radcza, Kąkolewnicy, Parczewa i Witoroża. Wieczór rozpoczęła śpiewana modlitwa różańcowa, która była przygotowaniem do Mszy Świętej w intencji rodzin i młodego pokolenia. Mszy Świętej przewodniczył ks. Grzegorz Suwała a homilię wygłosił ks. Mateusz Kowalik. Następnie był czas na poczęstunek, po którym konferencję wygłosił ks. Michał Gosk. Ukazał on na podstawie krótkiego wyświetlonego filmu drogę Szymona z Cyreny oraz drogę Św. Stanisława Kostki i Zacheusza, jako wielość dróg i ich inność. Ich wspólnym punktem było spotkanie Chrystusa i ich przemiana. To rozważanie miało skłonić odbiorcę do refleksji  nad tym, jak wygląda jego droga do Boga i wyboru Jezusa jako Króla i Pana. Konferencja była przygotowaniem serc wiernych do przeżycia wyjątkowej adoracji zawierzenia. Pan Jezus został wystawiony w fatimskiej monstrancji w wyjątkowej scenerii, przygotowanej na ten wieczór. Spotkanie zakończyło błogosławieństwo posłania z możliwością ucałowania relikwii Świętego Stanisława Kostki. Przepiękny śpiew w wykonaniu parafialnego chóru, modlitwa i czuwanie, były czasem przygotowania na przeżywanie Adwentu. To spotkanie, gdzie rodzice i dziadkowie modlili się za swoje dzieci i wnuki a młodzi za dorosłych, było szczególnym czasem łaski dla wszystkich. Rozpoczęło też ono peregrynację relikwii Świętego Stanisława Kostki w Rejonie Radzyńskim.