Z Maryją i z Polską pod Krzyżem

dodano 14 września 2019

14 września nasze Sanktuarium

włączyło się w ogólnopolską akcję

„Polska pod Krzyżem”

     O godzinie 16.00 rozpoczęliśmy nasze czuwanie bolesną częścią Różańca Świętego, której przewodniczył ks. Grzegorz Suwała. Konferencję o znaczeniu miłości i krzyża w naszym życiu wygłosił ks. Tomasz Radczuk, po czym rozpoczęło się nabożeństwo ekspiacyjne, wynagradzające. Następnie uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, której przewodniczył proboszcz i kustosz naszego Sanktuarium ks. Prałat Roman Wiszniewski a kazanie wygłosił ks. Michał GoskKochani Przyjaciele Krzyża! Gromadzimy się w duchu słów naszego rodaka, św. Jana Pawła II, by wzmocnić siły człowieka wewnętrznego, by te niełatwe czasy, w których żyjemy były skoncentrowane wokół Krzyża Chrystusa. Przeżywając dzisiejsze święto jesteśmy zaproszeni do zgłębiania tajemnicy Krzyża. Uczestniczymy w niej poprzez nasze codzienne zmagania z trudnymi sytuacjami, cierpieniem, własną słabością, które są dla nas okazją do duchowego umierania z Chrystusem. Wszystko to prowadzi nas do Boga i służy naszemu uświęceniu. Słabość i grzech stają się miejscem spotkania z ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Panem. On pochyla się nad naszymi ranami, daje nam łaskę i uzdrowienie. Z chwilą śmierci Chrystusa na krzyżu, stał się On znakiem zwycięstwa nad szatanem i grzechem, symbolem zbawienia, chwały, chluby, mocy i nadziei. Krzyż przemieniony przez Jezusa, stał się znakiem honoru. Krzyż jest światłem na rozdrożach, przewodnikiem, doradcą.

Ks. Michał zwrócił też naszą uwagę, aby znak krzyża, który codziennie czynimy na naszym ciele, był staranny, dokonywany powoli z pełną świadomością jego znaczenia. Podkreślał też, że krzyż jest znakiem wolności i znakiem prawdy, gwarantem porządku publicznego i społecznego, zapewnia ład moralny a przede wszystkim jest świadkiem naszego chrześcijańskiego życia.

Po Mszy Świętej rozpoczęło się Nabożeństwo Krzyża a następnie procesja pod hasłem – Z Maryją z Wieczernika pod Krzyż, podczas której odmawiając litanię do krzyża nieśliśmy ten symbol naszej wiary, przekazując go z rąk kapłańskich do rąk dorosłych, młodzieży i dzieci. Uroczystość zakończyła się osobistym spotkaniem wiernych z Ukrzyżowanym Jezusem przez dotknięcie lub ucałowanie Krzyża Misyjnego.

Ksiądz proboszcz wyraził ogromną radość z obecności tak wielu parafian podczas dzisiejszego święta, podziękował też wszystkim kapłanom a szczególnie ks. Michałowi za czuwanie nad przebiegiem uroczystości oraz wszystkim wspólnotom, służbom, chórowi i scholi młodzieżowej, wszyscy oni w sposób szczególny włączyli się w oprawę i piękny przebieg dzisiejszego spotkania.