Wielka Księga Nowennowa

dodano 15 lutego 2019

W naszym Sanktuarium rozpoczynamy trzeci tom

Wielkiej Księgi Nowennowej, w której wpisywane są

wszystkie prośby i podziękowania

skierowane do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

Dla parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Radzyniu Podlaskim Wielka Księga Nowennowa została zaprowadzona bezpośrednio po Dekrecie ustanowienia Sanktuarium  z dnia 25 grudnia 2018 roku przez Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego. To wydarzenie było konsekwencją żywej wiary i ufności w opiekę Maryi wyrażającej się w wytrwałych modlitwach przed Jej Obrazem.

Obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest czymś więcej niż zwykłym obrazem przedstawiającym osoby lub wydarzenia. Jest on ikoną – czyni obecnym to, co przedstawia. Jest miejscem spotkania tajemnicy Boga z ludzką rzeczywistością.

Ta obecność Matki Najświętszej i ufność w Niej pokładana widoczna jest na wielu płaszczyznach ludzkiego życia. Do Niej ucieka się grzesznik, u Niej pociechy szuka strapiony, Ją o zdrowie błaga chory, Jej zawierza się ksiądz, ufność w Jej opiekę pokładają rodzice. Bo Ona taka jest. Gotowa nieustanie pomagać.

W każdą środę wierni czciciele Matki najświętszej gromadzą się w świątyni, by w modlitwie nowennowej dziękować za wysłuchane prośby i otrzymane za Jej wstawiennictwem łaski. Wielu wiernych w ufnej modlitwie powierza Matce, która gotowa jest nieustannie pomagać, trudne sprawy Kościoła, Ojczyzny, Narodu, swoich bliskich i swoje własne. Wszystkie podziękowania i prośby zapisane przez wiernych na kartkach zostają spisane w tej właśnie Księdze. Dzisiaj rozpoczynamy już III tom. Znajdziemy tam powtarzające się przez wiele tygodni i miesiące usilne błagania, podziękowania za otrzymane łaski jak również opisy niecodziennych wydarzeń świadczących o opiece Maryi. Wzruszające są relacje uzyskania łaski prawie w sposób cudowny nie tylko z naszych stron, ale i z innego kontynentu. Wielka Księga Nowennowa raczej nie stanowi pozycji do lektury. Jest natomiast świadectwem i konkretnym dowodem wiary ludzi i opieki Maryi.

Księgę od początku prowadzi Pani Jadwiga Kacprzak z Zabiela. Pismem pięknym, w konwencji ustalonej na początku przepisuje z kartek odczytanych i omodlonych w środę na Nowennie wszystkie prośby, podziękowania i zawierzenia. Jest to praca wymagająca nie tylko dokładności, ale przede wszystkim benedyktyńskiej cierpliwości i miłości podjętego zadania. W X rocznicę ustanowienia Sanktuarium wyrażam Pani Jadwidze głęboką wdzięczność i podziękowanie. Ufam, że ten trud w ukazywaniu wiary ludzi i opieki Matki Boskiej znaczony będzie nieustającą pomocą Maryi tak Pani Jadwidze jak i Jej Rodzinie.

                                                                                                           Ks. Roman Wiszniewski

                                                                                                                          Kustosz

 Radzyń Podlaski, w X rocznicę ustanowienia Sanktuarium