Uroczystość Zawierzenia się Jezusowi w niewolę miłości przez ręce Maryi

dodano 8 grudnia 2019

8 grudnia w naszym Sanktuarium podczas

Mszy Świętej o godz. 12.15

odbyła się Uroczystość Zawierzenia się Jezusowi w

 niewolę miłości przez ręce Maryi

   5 listopada 2019 roku w naszym Sanktuarium około 200 osób z różnych parafii rozpoczęło 33-dniowe przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi. Każdy otrzymał „Traktat o  prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” autorstwa Św. Ludwika Marii Grignion de Montfort oraz podręcznik formacyjny zawierający rozważania na 33 dni bezpośredniego przygotowania według tegoż samego autora. Oprócz indywidualnej pracy z podręcznikiem zaplanowano trzy spotkania w świątyni ( 16,23,30 listopada), podczas których zostały wygłoszone konferencje i świadectwa.

Punktem wyjściowym pierwszej konferencji był I List św. Jana Apostoła, rozdział  2, wersety 16-17. Głoszący, ks. Grzegorz Suwała, podkreślił, że wyrzec się ducha tego świata to nie znaczy, by nim gardzić, a całkowicie oddać się Jezusowi, iść i głosić Ewangelię, stawać się narzędziem Jezusa Chrystusa w świecie. Jesteśmy powołani, by w tym świecie działać. Kapłan przywołał przykład Szawła, który doświadczywszy mocy miłości Jezusa, zobaczył, co zrobił źle i wtedy wyrzekł się ducha tego świata, w którym żył.

Powinniśmy być wolni od ducha tego świata, nie pozwolić, by on nami rządził. Ważne, żeby mieć serce zanurzone w Ewangelii, by przez Maryję zjednoczyć się z Jezusem i z Nim wyrzec się tego, co światowe. To jest jedyna droga do tego, by nie dać się wkręcić w wir tego świata i jednocześnie nim nie gardzić, umieć wybierać to, co dobre i stawać się prawdziwym świadkiem Jezusa Chrystusa.

Dopełnieniem pierwszego spotkania formacyjnego było świadectwo siostry Lidii, która opowiedziała, jak Maryja ją odnalazła i przygotowała na trudne doświadczenia. Wspomniała o zawierzeniu się Maryi w Częstochowie, o Apostolacie Matki Bożej Pielgrzymującej, pielgrzymkach do Medugorie, drodze do zawierzenia się w niewolę Jezusowi przez ręce Maryi w Niepokalanowie, pieszej pielgrzymce do Częstochowy. Ogromnym umocnieniem dla wszystkich były słowa, że z Maryją wszystko można. Ona jest Najlepszą Matką, która prowadzi do Jezusa, pomaga nieść najcięższy krzyż.

Tematem przewodnim kolejnego spotkania było poznawanie siebie, badanie własnego serca. Pomocną w tym procesie jest codzienna modlitwa rachunkiem sumienia. Podczas drugiej konferencji Ksiądz Grzegorz przywołał scenę Zwiastowania, w której Maryja jawi się jako pokorna służebnica Pańska przeżywająca swój czas nawiedzenia. Ważne, byśmy tej chwili w naszym  życiu nie odkładali. Każdy z przygotowujących się do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi znalazł łaskę u Boga. Powinniśmy walczyć o fundament – Słowo Boga, które rodzi wiarę, prowadzi do Eucharystii, Adoracji. Szczególną modlitwą jest Różaniec, który ma moc egzorcyzmu, obrony przed szatanem.

Każdy, kto chce poznać samego siebie, powinien iść za i z Jezusem, Jego śladami. Wziąć swój krzyż i Go naśladować. Ważne, by oddać Jezusowi wszystko, naszą nędzę i biedę.

Po wygłoszonej konferencji głos zabrała siostra Grażynka, która w swoim świadectwie opowiedziała o tym, jak przed rokiem otrzymała zaproszenie od Maryi , by się Jej zawierzyć , jak po stoczonej walce duchowej podjęła się trudu przygotowania. Przyznała, że była to najlepsza decyzja, która bardzo zmieniła jej życie. Ukochała modlitwę różańcową. Wszystkich gorąco zachęciła do wytrwania i złożenia aktu zawierzenia. Na zakończenie przytoczyła modlitwę ojca Dolindo.

30 listopada odbyło się trzecie spotkanie, którego głównym tematem było poznanie Matki Najświętszej. We wstępie konferencji padło pytanie: Kim dla mnie jest Maryja?

Każdy miał możliwość indywidualnie w sercu odpowiedzieć sobie na to pytanie. Kapłan stwierdził, że tak naprawdę odpowiedź tworzy się każdego dnia naszego życia.

Jesteśmy wezwani, by dbać o fundament, który stanowi: Słowo Boże, Eucharystia, Adoracja i modlitwa różańcowa. Trzeba czuwać nad sobą, by nic nie stracić z tego fundamentu. Z pomocą przychodzi Maryja.

Maryja jest Tą, która prowadzi do Jezusa. To Ona najpiękniej przyjęła Słowo Boże i Ono w Niej zaowocowało. Maryja potrafi słuchać i uczy nas słuchać Jezusa. Maryja to Niewiasta Eucharystii, Ona jest najbliżej ołtarza. Podczas każdej Eucharystii modli się z nami i za nas. Pragnie, byśmy przyjęli Chrystusa i ponieśli Go światu. Maryja jest dla nas wzorem Adoracji. Była zawsze przy Jezusie i wpatrywała się w Niego. Maryja uczy nas modlitwy różańcowej, która jest tajemnicą wchodzenia w głąb życia Jezusa i Maryi. Matka Boża poprzez różaniec przyciąga nas bliżej Jezusa.

Nasze życie to nieustanna walka. Zły duch wciąż strzela, a Maryja niesie kule, kieruje gdzie indziej. Przykładem jest zamach na Jana Pawła II.

Kto idzie za Maryją, ten się nie pogubi – to prawda, która wybrzmiała na zakończenie tej katechezy.

Następnie świadectwo wygłosiła siostra Ula, która podzieliła się radością z faktu zawierzenia się Maryi. Mówiła o tym, jak Maryja postawiła na jej drodze osobę, która tak zachęcająco opowiadała o Matce Najświętszej i zawierzeniu się Jej, że Ula nie mogła się oprzeć. Było to dla niej piękne, niezapomniane doświadczenie, które z radością ponowi w tym roku.

Ostatnia, czwarta konferencja została wygłoszona w pierwszy dzień triduum poprzedzającego uroczystość zawierzenia się Jezusowi w niewolę miłości. Jej tematem było poznanie i ukochanie Jezusa Chrystusa. Ksiądz Grzegorz zwrócił uwagę, że proces ten będzie dokonywał się przez całe nasze życie, dlatego tak ważne jest, by akt zawierzenia ponawiać i nieustannie powracać do tych głębokich treści.

Głoszący konferencję przywołał trzy rzeczywistości, w których w sposób szczególny widoczna jest miłość Jezusa. Są to: żłób betlejemski, krzyż i ołtarz. Pan Jezus we wszystkich tych obszarach przyjmuje postawę uniżenia, wyniszczenia, daje się człowiekowi cały. Jedyną motywacją tej ofiary jest prawdziwa miłość. Te wszystkie trzy miejsca są obecne również w naszym życiu i wymagają od nas wyrzeczenia. Nikt lepiej nas nie nauczy tej postawy jak tylko Maryja, która najbliżej przebywała przy Jezusie i jest najlepszą drogą do swego Syna. Powinniśmy razem z Matką Najświętszą pracować nad tym, by Jezusa było więcej w naszej codzienności. Pomocą będą nabożeństwa pierwszych sobót, zwanych źródłem łask, będących dla nas umocnieniem w nieustannej walce.

Po konferencji nastąpiło świadectwo Ewy, która podzieliła się doświadczeniem działania Maryi w jej życiu. Opowiedziała, jak wyglądało jej zawierzenie się Jezusowi przez ręce Maryi. Podkreśliła, że Matka Boża posługuje się swoimi dziećmi, by szerzyć to wielkie dzieło oddania się w niewolę miłości Jej Synowi. Kolejne osoby zawierzające się są jak iskry, które zapalają swoje siostry i braci.

W piątek 6 grudnia w drugi dzień triduum przed Zawierzeniem po Mszy Świętej wszyscy przed Najświętszym Sakramentem uczestniczyli w nabożeństwie drogi krzyżowej z rozważaniami według objawień bł. Anny Katarzyny Emmerich oraz nabożeństwie wynagradzającym za grzechy nasze, naszych bliskich i całego świata.

W sobotę po Mszy świętej i nabożeństwie  pierwszej soboty – różańcu wynagradzającym Niepokalanemu Sercu Maryi nastąpiło specjalne nabożeństwo z uroczystym podpisaniem aktu zawierzenia przed ołtarzem.

Zwieńczeniem  33 dni przygotowań była Uroczystość Zawierzenia się Jezusowi w niewolę miłości przez ręce Maryi, która miała miejsce w niedzielę 8 grudnia 2019r. w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny podczas Eucharystii o godzinie 12.15, której przewodniczył dziekan, proboszcz parafii MBNP w Radzyniu Podlaskim, ks. Roman Wiszniewski. Po Komunii świętej wszyscy na czele z księdzem Grzegorzem Suwałą głośno odczytali własnoręcznie napisany akt zawierzenia, a następnie złożyli go na ręce kapłana. W geście wdzięczności i miłości ofiarowali Maryi białą różę. Cztery kosze białych róż stały się ozdobą wizerunku Matki Boskiej Nieustającej Pomocy znajdującego się w głównym ołtarzu Sanktuarium. Następnie ksiądz proboszcz dokonał błogosławieństwa i poświęcenia łańcuszków z cudownym medalikiem będących zewnętrznym znakiem przynależności do Jezusa przez ręce Maryi. Każdy podchodził do kapłana, który uroczyście zapiął łańcuszek na ręku wiernego i udzielił błogosławieństwa.

W imieniu wszystkich zgromadzonych głos zabrała siostra Lidia, która złożyła wyrazy ogromnej wdzięczności za to Boże dzieło, które dokonało się w radzyńskiej parafii. W sposób szczególny podziękowała za odpowiedź na zaproszenie Maryi księdzu Grzegorzowi, który z wielkim zaangażowaniem przygotowywał wszystkich do zawierzenia, głosił konferencje, dbał o wszelkie szczegóły, ale także księdzu proboszczowi Romanowi Wiszniewskiemu, który to dzieło pobłogosławił.

Dobrą nowiną jest fakt, że to dopiero początek. Nowy etap w życiu zawierzonych i nadzieja na kolejne przygotowania i uroczystości zawierzenia. Każdy otrzymał „pakiet na przyszłość”: książeczkę „Różaniec ze św. Ludwikiem Marią Grignion de Montfort”, Modlitwy niewolnika Matki Najświętszej, w tym Małą koronkę do Najświętszej Maryi Panny na cześć 12 przywilejów Matki Bożej oraz ulotki o Spotkaniach przy Sercu Maryi w każdą pierwszą sobotę miesiąca w Sanktuarium MBNP w Radzyniu Podlaskim do rozdania bliskim, znajomym, tak by szerzyć to dzieło w świecie, stać się narzędziem w ręku Maryi.

Wszyscy zawierzeni opuszczali świątynię z radosnym „TotusTuus Maryjo” na ustach i w sercu. Niech będzie chwała Panu i Maryi zawsze Dziewicy za ten czas łaski.