Uroczystość Świętego Józefa

dodano 19 marca 2021

Od 10 do 19 marca przygotowywaliśmy się

do dzisiejszej uroczystości Świętego Józefa

   W tym roku miała ona szczególny charakter, ponieważ przez 9 kolejnych dni, nasi parafianie ale również mieszkańcy całego Radzynia i okolic, spotykali się na Mszy Świętej o godzinie 18.00, podczas której zanosili symboliczny kwiat lilii oraz intencje, dziękczynienia i prośby, które były odczytywane podczas nowenny. Dotyczyły one zarówno darów duchowych, uwolnienia od nałogów, nawrócenia, modlitwy o pracę, o męża lub żonę, trosk, problemów i codziennych spraw. Każdego dnia szczególną modlitwą ogarnialiśmy kolejne osoby: wdowy i wdowców, mężczyzn a w szczególności ojców, kobiety i matki, narzeczonych, małżeństwa świętujące jubileusze oraz te w kryzysie, osoby pracujące i poszukujące pracy, sąsiadów, chorych i cierpiących duchowo i fizycznie oraz wszystkie grupy, ruchy i wspólnoty modlitewne, formacyjne i apostolskie działające przy naszym Sanktuarium, do których skierowane było każdego dnia szczególne Słowo Boże. Każdy uczestnik nowenny otrzymał cytat z listu papieża Franciszka „Patris corde – Ojcowskim sercem” wydanym z okazji roku Świętego Józefa oraz modlitwę, za odmówienie której w tym roku można uzyskać odpust zupełny.

Ks. Michał Gosk podkreślał dzisiaj, że Św. Józef jest dla nas wzorem do naśladowania i szczęśliwym człowiekiem –  Św. Józef to ewangeliczny szczęściarz, to człowiek, który miał szczęście żyć, pracować i – według Tradycji – umrzeć, mając obok siebie Jezusa i Maryję. Trudno wyobrazić sobie większą łaskę! Z drugiej strony Józef musiał wykazywać się niezwykłymi przymiotami ducha, skoro Bóg okazał mu tak wielkie zaufanie i powierzył opiekę nad swoim jedynym Synem.

Wśród zasadniczych cech Józefa z Nazaretu na pierwszy plan wybija się wiara i zaufanie Panu Bogu. Objawia się ono szczególnie w ewangelicznej scenie, w której Józef nie rozumiejąc cudownego poczęcia Jezusa, postanawia opuścić Maryję. Interwencja Bożego wysłańca zapobiega takiemu obrotowi sprawy i Józef z ufnością podejmuje obowiązki męża i ojca. Postawa tego człowieka może budzić szczery podziw. Delikatność i szlachetność, jaką się wykazał, może służyć za wzór każdemu mężczyźnie, zwłaszcza we współczesnych czasach, kiedy to z codziennego słownika znikło pojęcie rycerskości.

Św. Józef daje nam przykład dyskrecji, wrażliwości, delikatności i szacunku okazywanego kobiecie. Pokazuje, że prawdziwa męskość nie polega na tym, że odgrywa się rolę „pana
i władcy” czy „macho” ale że wynika ona z wewnętrznej, duchowej prawości, z odwagi postępowania na przekór przyjętym powszechnie zwyczajom, jeśli wymaga tego jakieś dobro.

Św. Józef okazał się człowiekiem ogromnej wrażliwości względem swej małżonki Maryi, która z woli Bożej i za swoją zgodą znalazła się w trudnej po ludzku sytuacji. Można by dziś powiedzieć, że św. Józef pokazał swoją klasę, pokazał, że jest człowiekiem godnym swego wybraństwa.

Podczas dzisiejszej uroczystości odbyło się zawierzenie Świętemu Józefowi rodzin i całej parafii.

AKT ZAWIERZENIA ŚWIĘTEMU JÓZEFOWI

Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło (Mt 1,20). Święty Józefie, kiedy stanąłeś wobec tajemnicy dziewiczego poczęcia Syna Bożego w łonie Twej Małżonki Maryi, postanowiłeś ją potajemnie oddalić. Wówczas usłyszałeś: Nie bój się wziąć do siebie Maryi, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Dzisiaj, kiedy stoimy przed Tobą, jak rodzina parafialna, tworzące ją rodziny naszej sanktuaryjnej parafii oraz uczestnicy dziewięciodniowej nowenny. Serca nasze wołają do Ciebie w pokornej prośbie: nie bój się i nas przygarnąć do siebie, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w nas dokonało. Czas roku św. Józefa i nowenna przed uroczystością jest błogosławieństwem dla naszych rodzin, dla całej naszej parafii, bo uczysz nas żyć z Jezusem i dla Jezusa. Oby każdy dom naszej parafii stał się „nazaretańskim domem Cieśli”. Z największą pokorą i czcią, ale i ze świętą ufnością stoimy przed Tobą, o święty Patriarcho z Nazaretu, prosząc: Józefie, synu Dawida, zechciej zamieszkać w naszej parafii, w każdym domu i sercu i naucz nas żyć z Jezusem i Jego Matką. Nasza obecność świadczy, że potrzebujemy i pragniemy uczyć się od Ciebie żyć wiarą, nadzieją i miłością.

Stojąc przed Tobą w pokorze, przynosimy do Twoich stóp nasze życie, a w nim radości i troski, zwycięstwa i porażki, nadzieje i obawy. Do kogo zwrócimy się o pomoc i ratunek? Tobie Ojciec Niebieski powierzył swojego Syna i Jego przeczystą Matkę, dlatego stałeś się Opiekunem i wzorem każdej chrześcijańskiej rodziny. Tobie, Ojcze nazaretańskiego domu, zawierzamy wszystkich ojców, matki i dzieci, nasze domy i wszystko, co posiadamy. Rodziny naszej parafii tak bardzo potrzebują Twojej opieki, pomocy i przykładu. Dotknięci, bowiem jesteśmy obojętnością religijną i relatywizmem moralnym, a one są źródłem wszystkich innych grzechów przeciwko Bogu i bliźnim. Wobec wielu niebezpieczeństw zagrażającym naszym wspólnotom rodzinnym do Ciebie się uciekamy i Tobie się powierzamy w tym akcie zawierzenia: Święty Ojcze Józefie, przybądź nam z pomocą, pociesz w naszych smutkach, obawach, troskach i bólach. Oddal od nas grożące nam niebezpieczeństwa. Weź pod swoją opiekę nasze dusze i ciała. Twojej przemożnej opiece zawierzamy nasz dom i całe nasze życie. Okaż nam, święty Józefie, jak dobry jesteś dla tych, którzy pragną pozostać na zawsze Twoimi wiernymi sługami. Święty Józefie, Ojcze i Opiekunie naszych rodzin, przyczyń się za nami. Amen