PRZYPOMNIENIE

dodano 4 kwietnia 2020

Przypomnienie odnośnie ilości osób

uczestniczących we Mszy świętej

.

.

.

PRZYPOMNIENIE!!!

ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM BISKUPA SIEDLECKIEGO
Z DN. 24.03.2020 R. ORAZ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ORGANÓW PAŃSTWOWYCH PRZYPOMINAMY I PROSIMY, ABY WE MSZY ŚWIĘTEJ UCZESTNICZYŁA JEDYNIE OGRANICZONA ILOŚĆ OSÓB (MAKSYMALNIE 5)

W ZWIĄZKU Z TYM PROSIMY ABY Z KAŻDEJ RODZINY KTÓREJ INTENCJA MSZALNA MA BYĆ ODPRAWIANA DANEGO DNIA ZOSTAŁA WYDELEGOWANA TYLKO JEDNA OSOBA, KTÓRA WEŹMIE UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ. OSOBĘ TĄ ZGŁASZAMY TELEFONICZNIE DO KSIĘDZA PROBOSZCZA PARAFII POD NUMEREM TELEFONU (83)352-93-75.
PRZEPRASZAMY I DZIĘKUJEMY ZA ZROZUMIENIE