przyjęcie sakramentu bierzmowania

dodano 28 kwietnia 2022

28 kwietnia młodzież klas 8 Szkoły Podstawowej

z naszej parafii przez pasterską posługę

księdza biskupa Grzegorza Suchodolskiego

przyjęła Sakrament Bierzmowania

   Młodzież przygotowywała się do niego przez dwa lata zgodnie z obowiązującymi  na terenie naszej diecezji wskazaniami, formując się w małych grupach dostosowanych do predyspozycji i zainteresowań kandydatów. Grupy: muzyczna, liturgiczna i dekoracyjno – gospodarcza realizowały zadania formacyjne a następnie przez posługę liturgiczną i konkretną pomoc na rzecz wspólnoty parafialnej rozwijała swoje talenty. Pomagali w organizacji kongresu różańcowego, zbierali na dzieło nowego tysiąclecia, liczyli wiernych podczas liczenia uczestnictwa w niedzielnych mszach. Przygotowanie zakończyło się egzaminem, który wszyscy zdali pomyślnie. Za całość przygotowania kandydatów odpowiedzialny był ks. Michał Gosk – wikariusz parafii.

Na początku uroczystości goszczącego w Sanktuarium biskupa pomocniczego diecezji siedleckiej w imieniu rodziców kandydatów do Bierzmowania przywitali p. Piekarscy – Ekscelencjo! W orędziu na Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie papież Franciszek napisał do ludzi młodych: „Mam nadzieję, że wszyscy będziemy mogli przeżywać to spotkanie jako prawdziwi pielgrzymi, a nie „turyści wiary”! Otwórzmy się na niespodzianki Pana Boga, który chce rozświetlić Swoim światłem naszą drogę”. W duchu tych słów jako przedstawiciele rodzin zgromadzonych tu kandydatów do sakramentu bierzmowania z klas 8, serdecznie witamy Ciebie Księże Biskupie w naszej sanktuaryjnej parafii. Prosimy o udzielenie sakramentu bierzmowania naszym dzieciom, wygłoszenie do nas Słowa Bożego, które pokrzepi i umocni wiarę rodzin oraz zgromadzonego tu młodego pokolenia. Niech Twoja Księże Biskupie obecność wśród nas, stanie się widocznym znakiem żywego Kościoła, który w duchu miłości troszczy się o swoje dzieci. 

Następnie o udzielenie Sakramentu Bierzmowania poprosił ks. prałat Roman Wiszniewski – proboszcz parafii i kustosz Sanktuarium, mówił – Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do Bierzmowania, uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty.

Na zakończenie młodzież podziękowała księdzu biskupowi, księżom, katechetom i rodzicom za trud włożony w ich przygotowanie do Bierzmowania. Przedstawiciele młodzieży mówili – Drogi Księże Biskupie Grzegorzu! Sakrament bierzmowania, to ważny moment w życiu młodego człowieka. Nasze przygotowanie do tego sakramentu ukształtowało nas w duchu wdzięczności. Dlatego najpierw dziękujemy Bogu za dar Ducha Świętego, który został nam udzielony. Dziękujemy Księże Biskupie za Twoją pasterską posługę wśród nas, Eucharystię, wygłoszone Słowo Boże oraz udzielenie nam Sakramentu Bierzmowania oraz stałą troskę o rozwój duchowy młodego pokolenia diecezjan. Dziękujemy naszym rodzicom za dar życia i wychowania. Naszym katechetom, nauczycielom i wychowawcom dziękujemy za cierpliwość i wzór pedagogicznej relacji mistrz – uczeń oraz świadectwo wiary. Na ręce Księdza Proboszcza dziękujemy kapłanom naszej parafii. Księdzu Michałowi dziękujemy za przeprowadzenie i koordynowanie naszego przygotowania. Za prowadzenie spotkań, cierpliwość, rozmowy i świadectwo. Na ręce Księdza kanonika Henryka Prządki dziękujemy wszystkim kapłanom, którzy służyli nam przez sakramentalną spowiedź. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i uświetnienia dzisiejszej uroczystości. Dziękujemy Panu kościelnemu i Panu organiście oraz scholi kandydatów do bierzmowania z klasy 7. Niech Dobry Bóg wszystkim hojnie wynagrodzi. Bóg zapłać!