Przyjęcie Sakramentu Bierzmowania

dodano 11 kwietnia 2019

11 kwietnia 180 młodych ludzi

uroczyście przyjęło Sakrament Bierzmowania

w naszym Sanktuarium 

Czym jest Sakrament Bierzmowania?

Sakrament Bierzmowania wraz z Chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”. Nazwa pochodzi od „bierzma” – czyli belki podtrzymującej strop Kościoła. Nazywany jest także sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej, ponieważ w Kościele katolickim przyjęcie tego sakramentu związane jest z przejściem od dzieciństwa do wieku młodzieńczego i otrzymaniem darów Ducha Świętego, dzięki którym wierzący jeszcze ściślej łączy się ze wspólnotą Kościoła.

Pismo Święte wymienia siedem darów Ducha Świętego: dar mądrości, dar rozumu, dar rady, dar umiejętności, dar męstwa, dar pobożności oraz dar bojaźni Bożej. Podobnie jak Chrzest, także Bierzmowanie wyciska na duszy duchowy znak, niezatarty „charakter”, dlatego ten sakrament można przyjąć tylko jeden raz.

Moc Ducha świętego, która działa w sercu bierzmowanego, uzdalnia go i zobowiązuje do głoszenia i bronienia wiary, także do  świadczenia o niej w codziennym życiu. Przywołując słowa Ewangelii Św. Mateusza można powiedzieć, że przyjmujący Sakrament Bierzmowania ma być „solą ziemi i światłem świata”.

W Sakramencie Bierzmowania Duch Święty zstępuje jako moc Boża, która udziela mu darów niezbędnych do tego, by mieć w sobie dość siły do zmagania się ze złem oraz prowadzenia życia godnego człowieka przepełnionego wiarą w kochającego  go Boga.

Podczas Mszy Świętej o godzinie 18.00, w naszym Sanktuarium 180 młodych ludzi przyjęło z rąk Księdza Biskupa Kazimierza Gurdy Sakrament Bierzmowania. Przygotowywali się oni do przyjęcia Darów Ducha Świętego już od marca 2018 r. Byli podzieleni na dziewięć grup, każda z nich miała swojego animatora – opiekuna. Uczestniczyli w różnego rodzaju spotkaniach formacyjnych, nabożeństwach oraz katechezach głoszonych dla nich i ich rodziców. Wzięli udział w Mieście Ucieczki oraz Rejonowym Spotkaniu Młodych. Po raz pierwszy w programie przygotowań do Sakramentu Bierzmowania odbyła się piesza pielgrzymka do Sanktuarium Świętego Antoniego w Turowie.