Przyjęcie nowych członków kościoła

dodano 9 października 2022

09 października podczas uroczystej Mszy Świętej o 12.15

czworo dzieci zostało przyjętych do wspólnoty Kościoła

Kto może być chrzestnym?

Bardzo często pojawiają się pytania, kto może zostać chrzestnym. Kodeks Prawa Kanonicznego stawia chrzestnym następujące wymagania:

– chrzestny powinien zostać wyznaczony  do tego zadania, chcieć to zadanie podjąć oraz posiadać do tego odpowiednie kwalifikacje. Zadaniem chrzestnego jest przede wszystkim pomoc osobie ochrzczonej w prowadzeniu życia zgodnego z wyznawaną wiarą,

– chrzestny powinien mieć ukończone przynajmniej szesnaście lat jednak od tego wymogu biskup lub proboszcz może uczynić wyjątek ze względu na ważną przyczynę,

– osoba mająca pełnić funkcję chrzestnego musi być katolikiem, bierzmowanym, który przyjął sakrament Eucharystii oraz musi prowadzić życie zgodne z wiarą. Od tej zasady nie może być wyjątku. Osoby, które nie uczestniczą w życiu sakramentalnym lub wypowiadają się przeciw wierze, nie mogą pełnić funkcji rodziców chrzestnych. Nie mogą być chrzestnym również osoby, które żyją w konkubinacie lub są związane tylko małżeństwem cywilnym bez względu na przyczynę trwania takiej sytuacji,

– chrzestni myszą być ponadto wolni od kar kościelnych. Chrzestnymi nie mogą być również rodzice dziecka. Kodeks Prawa Kanonicznego przewiduje, że może być jeden chrzestny, jedna chrzestna lub dwoje chrzestnych. Oznacza to, że w wypadku kiedy jest dwoje chrzestnych musza to być mężczyzna i kobieta.

Osoba wyznaczona przez rodziców dziecka na chrzestnego powinna udać się do kancelarii parafialnej w miejscu zamieszkania i tam poprosić o zaświadczenie potwierdzające, że może ona pełnić funkcję ojca lub matki chrzestnej.

Chrzest w dniu dzisiejszym przyjęli: Zofia, Patryk, Nikodem i Franciszek.