Przyjęcie nowych członków kościoła

dodano 14 sierpnia 2022

14 sierpnia podczas uroczystej Mszy Świętej 

o godzinie 12.15

do wspólnoty Kościoła w naszej parafii

zostało przyjętych dziesięcioro dzieci

Jaka jest formuła Chrztu?

Od najdawniejszych czasów, Kościół idąc za wskazaniami Chrystusa „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody”, udzielając im Chrztu w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, przyjmując nowych członków do swojej wspólnoty używa tej właśnie formuły. Jednak na samym początku dziejów Kościoła wszystkich, którzy chcieli zostać włączeni do rodziny wyznawców Chrystusa chrzczono w imię Jezusa Chrystusa lub w Imię Pana Jezusa. Chrzest przyjęty w to Imię sprawia, że ochrzczony należy do Jezusa i jest z Nim wewnętrznie zjednoczony. Jest to główny skutek Chrztu. Przedstawiany jest on w różny sposób. Ten, który został ochrzczony przyodziewa się w Chrystusa i stanowi jedno z Nim. Również ci wszyscy, którzy przyjmują Chrzest w Imię Jezusa są zjednoczeni miedzy sobą. Od momentu Chrztu stanowią z Chrystusem jednego Ducha.

Formuła „Ja ciebie chrzczę w Imię Ojca i Syna i Ducha świętego”, jest formułą trynitarną. Najprawdopodobniej została wprowadzona, kiedy w Kościele oficjalnie zatwierdzono naukę biblijną o Trójcy Świętej. Wywodzi się ta formuła z tekstu Ewangelii Św. Mateusza. Jest doskonałą wymową myśli, że przyjmujący Chrzest jednoczy się z Synem, ale równocześnie z dwiema pozostałymi osobami Trójcy świętej. Chrzest otrzymuje się w Imię Pana Jezusa i przez Ducha Bożego. Ten, który został ochrzczony staje się świątynią Ducha Świętego oraz przybranym synem Ojca. Przez Chrzest stajemy się także braćmi i współdziedzicami Chrystusa, z którym dzielimy tu na ziemi w sposób szczególny Jego życie i jesteśmy przeznaczeni do udziału w Jego chwale.

Sakrament Chrztu Świętego w dniu dzisiejszym przyjęli: Alicja, Sebastian, Adam, Mikołaj, Wiktor, Tymon, Maciej, Miłosz i Natan.