Przyjęcie nowych członków kościoła

dodano 17 kwietnia 2022

17 kwietnia w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych 

do Wspólnoty naszego Kościoła

zostało przyjętych siedmioro dzieci

Kto ustanowił sakrament Chrztu?

  Przez dwa tysiące lat swojego istnienia Kościół nie miał najmniejszych wątpliwości, że sakrament Chrztu został ustanowiony przez Jezusa Chrystusa i całą swoją moc oraz znaczenie czerpie od Niego. Nie kwestionowali tego ani chrześcijanie odłączeni w 1054 roku w wyniku Schizmy Wschodniej (prawosławni) ani Kościoły i wspólnoty protestanckie, które wyłoniły się w wyniku Reformacji, ani żadne inne odłamy chrześcijańskie.

Skąd zatem bierze się ta zgodność? Zapewne wynika ona z lektury Ewangelii. W wielu miejscach czytamy o ustanowieniu Chrztu przez Pana Jezusa. Na początku swojej publicznej działalności Jezus sam przyjmuje Chrzest w Jordanie z rąk Jana Chrzciciela. Chrzest przyjęty w Jordanie jest zapowiedzią męki, którą Jezus miał wycierpieć w Jerozolimie. Sam Pan Jezus swoją mękę nazywa „Chrztem, którym miał być ochrzczony”. Na krzyżu jeden z żołnierzy włócznią przebił bok Jezusa i natychmiast wypłynęła krew i woda. Krew jest zapowiedzią Eucharystii, natomiast woda jest zapowiedzią Chrztu. Chrzest czerpie zatem swoją moc i znaczenie z Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa.

Również uczniowie Pana Jezusa w czasie Jego publicznej działalności udzielali Chrztu i to więcej razy niż Jan Chrzciciel. Natomiast po swoim Zmartwychwstaniu, tuż przed Niebowstąpieniem Pan daje swoim uczniom następujące polecenie: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im Chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Te słowa przypominają nam również, że kiedy Kościół chrzci, to Jezus chrzci. Dlatego w żaden sposób nie można odłączyć sakramenty Chrztu od osoby Jezusa Chrystusa.

Dzisiaj Chrzest Święty przyjęli: Filip, Maria, Zofia, Franciszek, Alicja Magdalena, Adrianna i Franciszek Andrzej.