Przyjęcie nowych członków kościoła

dodano 25 grudnia 2021

W pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia

podczas Mszy Świętej o godzinie 12.15

do wspólnoty naszego Kościoła

została przyjęta Martyna i Izabela

Co daje sakrament Chrztu?

„Sakramenty są źródłem łaski Bożej, z którego możecie czerpać siłę do zwyciężania właściwych ludzkiej naturze słabości. Pan w swojej dobroci przewidział te środki, aby wspomagać nas na każdym etapie ziemskiej wędrówki” – nauczał Jan Paweł II.

Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, że Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Jest więc pierwszym i najpotrzebniejszym sakramentem, ponieważ bez niego nie można się zbawić ani przyjąć żadnego innego sakramentu.

Większość katolików zna tylko jeden skutek przyjęcia Chrztu Świętego – oczyszczenie z grzechu pierworodnego. Okazuje się jednak, że jest ich więcej, a sakrament ten ma o wiele głębsze znaczenie. Najważniejsze skutki przyjęcia Chrztu Świętego to: oczyszczenie z grzechu pierworodnego; ponowne narodziny (duchowe) – człowiek „rodzi” się po raz kolejny, tym razem nie w sensie fizycznym, ale duchowym; powrót do raju – oczywiście w sensie duchowym; duchowe naznaczenie człowieka na zawsze – sakrament Chrztu wyciska na duszy niezatarte znamię, które jest widoczne tylko dla Boga i oznacza naszą przynależność do Niego; stworzenie człowieka na nowo w Chrystusie; włączenie człowieka ochrzczonego do Kościoła; udzielenie łaski uświęcającej, dzięki której dusza ochrzczonego staje się mieszkaniem Trójcy Świętej, a Duch Święty obdarza naturalnymi cnotami: wiarą, nadzieją i miłością .

Od chwili Chrztu chrześcijanie, uświęceni przez łaskę są wezwani i zobowiązani do wyznawania wiary i życia według nauki Chrystusa.