przyjęcie nowych członków kościoła

dodano 8 sierpnia 2021

08 sierpnia podczas Mszy Świętej o godzinie 12.15

do wspólnoty naszego Kościoła 

zostało przyjętych ośmioro dzieci 

Jak wygląda liturgia sakramentu Chrztu Świętego?

Na początku warto wiedzieć, że sakrament Chrztu może być sprawowany podczas Mszy Świętej lub poza nią. Pierwszą częścią jest „Obrzęd przyjęcia dzieci”. Szafarz Chrztu pyta wówczas, jakie imię rodzice wybrali dla swojego dziecka i o co proszą Kościół Boży. Rodzice odpowiadają wówczas, że o Chrzest. Następnie kapłan poucza rodziców o obowiązku wychowania dziecka w wierze, która płynie z przyjęcia sakramentu Chrztu i pyta najpierw rodziców, czy są tego świadomi, a następnie rodziców chrzestnych, czy są gotowi pomagać rodzicom w wypełnianiu ich obowiązków. Obrzęd przyjęcia dzieci  kończy się uczynieniem znaku krzyża na czole dziecka przez rodziców i chrzestnych.

Następuje liturgia słowa, na koniec której odczytywana jest modlitwa wiernych, w której modlimy się za dzieci, mające dostąpić łaski Chrztu Świętego. Na zakończenie tej modlitwy przyzywamy wstawiennictwa świętych, zwłaszcza patronów parafii i dzieci.

Kapłan prosi o oddalenie zła i grzechu od dzieci oraz udzielenie im światła Chrystusa na drodze do zbawienia. Następnie kapłan kładzie na każdym z nich rękę.

Po odmówieniu tych modlitw następuje poświęcenie wody, która zostanie użyta do Chrztu. Jeśli używa się wody poświęconej podczas Wigilii Paschalnej, ten obrzęd zostaje pominięty.

Kiedy woda jest poświęcona szafarz zwraca się do rodziców i chrzestnych z pytaniem o wiarę, którą będą przekazywać nowo ochrzczonym. Najpierw w imieniu dziecka wyrzekają się zła i grzechu i wszystkiego co do nich prowadzi a następnie wyznają wiarę Kościoła, w której dziecko otrzymuje Chrzest. Po wyznaniu wiary rodzice i chrzestni podchodzą do chrzcielnicy i deklarują, że chcą, aby ich dziecko otrzymało Chrzest w tej wierze, którą wspólnie wyznali. Następuje najważniejszy moment liturgii Chrztu: kapłan polewa główkę dziecka trzykrotnie wypowiadając słowa: „(imię dziecka), Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Po Chrzcie każdego dziecka, wszyscy obecni modlą się słowami: „Chwała Ojcu…”

Po udzieleniu Chrztu następują obrzędy: namaszczenie krzyżmem, włożenie białej szaty i wręczenie zapalonej świecy. Liturgia ta kończy się uroczystym błogosławieństwem.

W dniu dzisiejszym Chrzest Święty przyjęli: Łucja, Klara Janina, Iga, Laura, Maciej, Igor, Antoni i Wiktor.