Przyjęcie nowych członków kościoła

dodano 14 marca 2021

14 marca podczas Mszy Świętej o godzinie 12.15

do wspólnoty naszego Kościoła

został przyjęty Konstanty

Czym jest METRYKA CHRZTU?

Kompletując dokumenty potrzebne do zawarcia Sakramentu Małżeństwa, bądź później przygotowując swoje dzieci do Sakramentu Eucharystii spotykamy się w kancelarii parafialnej z prośbą o dostarczenie ważnej metryki Chrztu. Czym jest ten dokument tak ważny przy przyjmowaniu wyżej wymienionych sakramentów? Najkrócej można powiedzieć, że metryka Chrztu zwana także aktem Chrztu to dokument poświadczający przyjęcie sakramentu Chrztu. Wystawiany jest on na bieżąco na prośbę osoby zainteresowanej w parafii, w której osoba została ochrzczona. Dokument ten zawiera następujące informacje:

– imię i nazwisko zainteresowanego;

– imiona rodziców;

– datę i miejsce urodzenia;

– datę Chrztu;

– nazwę parafii, w której osoba została ochrzczona;

– rok i numer księgi Chrztów;

– informacje na temat przyjętych innych sakramentów.

Do ważności metryki wymagane jest, aby była podpisana przez upoważnioną osobę zaopatrzona w pieczęcie parafialne. Należy pamiętać, aby data jej wystawienia nie była dłuższa niż sześć miesięcy. Wspomniany okres czasu jest uważany za wystarczający dla zapobiegnięcia bigamii, czyli zawarcia kolejnego małżeństwa niezgodnie z prawem. Metryka jest dowodem sakramentu Chrztu, który jest warunkiem ważności wszystkich innych sakramentów.