przyjęcie nowych członków kościoła

dodano 13 października 2019

 

13 października podczas Mszy Świętej o godzinie 12.15

do Wspólnoty naszego Kościoła

zostało przyjętych dziewięcioro dzieci

Co oznacza obmycie wodą?

    W trakcie Chrztu Świętego dostrzegamy wiele znaków i symboli. Zastanówmy się nad najważniejszym – polaniu trzykrotnie dziecka wodą i wypowiedzeniu najważniejszych słów: „Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.

Według Katechizmu Kościoła Katolickiego: „Symbolika wody oznacza działanie Ducha Świętego w sakramencie Chrztu, ponieważ staje się ona skutecznym znakiem nowego narodzenia; jak nasze pierwsze naturalne narodzenie dokonało się w wodzie, tak woda chrzcielna rzeczywiście oznacza nasze narodzenie do życia Bożego, które jest nam udzielane w Duchu Świętym. Ochrzczeni w jednym Duchu zostaliśmy również napojeni jednym Duchem”. Duch jest więc także w sposób osobowy Wodą Żywą, która wypływa z boku Chrystusa ukrzyżowanego, jak ze swego źródła i która tryska w nas na życie wieczne. Jezus Chrystus chodząc po Ziemi Palestyńskiej przyjął Chrzest z rąk Jana Chrzciciela. Nie musiał tego czynić, bo jako Bóg był bez grzechu. Jednak wskazał nam drogę.

W kościele Chrzest odbywa się tak samo za pomocą wody. Na początku chrzczono tylko ludzi dorosłych, którzy zanurzali się w wodzie, obmywali się ze starego człowieka, który nie był dzieckiem Bożym, a wychodzili jako ludzie zanurzeni w Chrystusie, w Jego męce i zmartwychwstaniu. Woda stanowi materię tego sakramentu. Poprzez tę czynność dziecko zostaje zanurzone w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, dzięki czemu jest oczyszczone od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego i osobistego i staje się przybranym dzieckiem Boga. Woda chrzcielna nabiera nadprzyrodzonej mocy dzięki modlitwie poświęcenia. W najważniejszej części tej modlitwy kapłan zwraca się do Boga tymi słowami: „Prosimy Cię, Panie, niech przez Twojego Syna zstąpi na tę wodę moc Ducha Świętego, aby wszyscy przez Chrzest pogrzebani razem z Chrystusem w śmierci, z Nim też powstali do nowego życia”.

Chrzest Święty w dniu dzisiejszym przyjęli: Maria, Szymon, Zuzanna, Laura, Michał, Marcel, Antoni, Rafał i Kornel.