Niedziela misyjna w naszej parafii

dodano 21 października 2018

21 października podczas Mszy Świętej o godzinie 10.30

w naszym Sanktuarium zostało przyjętych

pięcioro dzieci do Koła Misyjnego

    Koło Misyjne działa w naszej parafii od września 2015r. Należą do niego dzieci ze Szkoły Podstawowej w Paszkach Dużych i Zespołu Szkół w Zabielu. Ich opiekunem jest s. Agnieszka Norel ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących. Dzieci na święta Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy przygotowują kartki świąteczne oraz przepiękne stroiki, z których uzyskane ofiary przesyłają na misje do Czadu, w ten sposób pomagając Siostrom Franciszkankom od Cierpiących w Czadzie. Niesienie darów materialnych jest jednym z rodzajów pomocy. Dzieci także modlą się w intencji misji. Podczas dzisiejszej Mszy Świętej najmłodsi z naszej parafii usłyszeli o zadaniach Koła Misyjnego a ks. Grzegorz Suwała podziękował naszym małym misjonarzom za to, że sprawy misji nie są im obojętne, za czas który poświęcają na modlitwę oraz za podejmowane przez nich akcje, dzięki którym pomagają  swoim rówieśnikom w krajach potrzebujących.

Nowi członkowie Koła Misyjnego, otrzymali poświęcone różańce i krzyże misyjne, zostały zapalone również świece symbolizujące wszystkie kontynenty a dziecięca schola, aby podkreślić charakter dzisiejszego święta ubrała się w stroje podkreślające różne narodowości świata.