Modlitwa o pokój na Ukrainie

dodano 24 lutego 2022

Modlitwa o pokój na Ukrainie

w radzyńskim sanktuarium

.

.

.

.

.

Ukraina_modlitwa_d

.

.

Jako ludzie wiary w obliczu cierpienia i dramatu wojny na ziemi ukraińskiej chcemy odpowiedzieć naszą modlitwą. Zwracamy się jak dzieci do kochającej nas Matki Gotowej Nieustannie Pomagać. Z obawą obserwując działania wojenne na terenie Ukrainy. Chcemy przez przyczynę Maryi prosić o łaskę pokoju. To nasza odpowiedź na apel papieża Franciszka oraz Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy. W spontanicznej modlitwie prosić będziemy o zaprzestanie działań wojennych.

Program modlitewny do niedzieli 27 lutego

– Msza święta o g. 18.00 ze szczególną modlitwą o łaskę pokoju

– po Mszy świętej odśpiewamy Suplikacje z tą szczególną prośbą„(…) od powietrza, głodu, ognia i wojny – wybaw nas Panie”

– rozważając jedną tajemnicę różańcową błagać będziemy pokój oraz za wszystkich dotkniętych działaniami wojennymi a także o opamiętanie dla agresorów

– Litania loretańska do NMP

– modlitwa papieska o pokój na świecie

– Apel Jasnogórski

 

Ponadto:

– w piątek w Sanktuarium Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji pokoju na Ukrainie

– zachęcamy do modlitwy indywidualnej w rodzinach

– nawiedzania kościoła w ciągu dnia, aby w chwili adoracji Najświętszego Sakramentu prosić o łaskę pokoju

 

Modlitwa Jana Pawła II o pokój na świecie:
Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna (…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.
Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne.
Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

jp2pokoj