Księże proboszczu Jarosławie witamy w naszym sanktuarium

dodano 24 lipca 2022

24 lipca podczas uroczystej Mszy Świętej o godz. 12.15

nastąpiło przywitanie i wprowadzenie

urząd proboszcza i kustosza naszego Sanktuarium

księdza kanonika Jarosława Sutryka

  Uroczystą procesją nowy ksiądz proboszcz został wprowadzony do Sanktuarium, następnie dziekan dekanatu radzyńskiego ks. Kanonik Krzysztof Pawelec odczytał dekret nominacyjny Księdza Biskupa, po czym zwrócił się do zebranych – Drodzy współbracia kapłani, drodzy bracia i siostry, czcigodny Księże Proboszczu. Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Radzyniu Podlaskim i to Sanktuarium dziś otrzymuje swojego pasterza w osobie Czcigodnego Księdza Kanonika Jarosława Sutryka. Ksiądz Biskup Ordynariusz, zatroskany o duchowe dobro wiernych tej wspólnoty parafialnej przysyła Wam, drodzy bracia i siostry, nowego duszpasterza. Siostry i bracia pragnę przedstawić Wam sylwetkę nowego Proboszcza i Kustosza Sanktuarium: Ks. Jarosław Sutryk urodził się 25 stycznia 1969 r. w Parczewie. Przyjął sakrament Chrztu Świętego 1 lutego tegoż roku. Pochodzi z parafii Dębowa Kłoda. Egzamin maturalny zdał w 1988 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Parczewie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1994 r. w katedrze siedleckiej z rąk biskup Jana Mazura. Jako wikariusz pracował w Drelowie, Jeziorzanach, Łosicach, Adamowie i Parczewie; W latach 1997 – 2002 był Sekretarzem Instytutu Teologicznego w Siedlcach, następnie w latach 2000 – 2005 prefektem i wychowawcą w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 im. Stanisława Staszica w Siedlcach. W latach 2000 – 2005 pełnił funkcję prefekta w I Prywatnym Liceum im. Ks. Józefa Tischnera w Siedlcach. W latach 2000 – 2012 był prefektem I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Rodziny w Siedlcach oraz w latach 2007-2008 pełnił obowiązki dyrektora tej szkoły. W latach 2012-2013 pełnił funkcję Ojca Duchownego Alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej. W latach 2013 – 2018 był proboszczem proboszcz parafii Św. Mikołaja w Lubieniu. Następnie w latach 2018 – 2022 był proboszczem w parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Starym Opolu koło Siedlec. Doceniając świadectwo wiary i zasługi ks. Jarosława, Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda 14 kwietnia 2022 r. mianował go kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej Parczewskiej. Z dniem 21 lipca 2022 roku Ksiądz Biskup mianował ks. kanonika Jarosława Sutryka proboszczem i kustoszem Sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Radzyniu Podlaskim.

Po tych słowach Ksiądz Dziekan zwrócił się do nowego proboszcza – Czcigodny Księże Proboszczu! Dziś przyjmujesz na siebie obowiązki, które mają służyć całej wspólnocie parafialnej. Ich spełnianie wymaga ustawicznej Bożej pomocy. Niech wszelkim Twoim poczynaniom duszpasterskim towarzyszy Boże błogosławieństwo. Niech jednocześnie towarzyszy Ci świadomość, że posługiwanie duszpasterskie ma budować Chrystusowy Kościół. Głoś, więc zdrową naukę ewangeliczną, z radością udzielaj sakramentów świętych. Niech twoje serce i drzwi twego domu będą otwarte dla tych, którzy będą korzystać z twojej posługi. Drodzy Bracia i Siostry, miejscowi parafianie i goście, jesteście obecnie prawdziwą parafią. Macie pasterza, który będzie Waszym duchowym ojcem. Niech Wasza wspólnota staje się coraz bardziej rodziną dzieci Bożych. A współpraca z Księdzem Proboszczem niech będzie przeniknięta troską o budowanie Królestwa Bożego, tak w waszych sercach i rodzinach, jak również w środowiskach Waszej zawodowej aktywności. Niech zaowocuje pogłębieniem życia religijnego i czynną miłością bliźnich oraz rozwojem kultu Matki Boskiej Nieustającej Pomocy patronki tego Sanktuarium.

Następnie ksiądz Dziekan przekazał symboliczne klucze do kościoła nowemu Proboszczowi mówiąc – Drogi Księże Proboszczu! Biskup ustanowił Cię nauczycielem w tej wspólnocie parafialnej i szafarzem sakramentów świętych. Znakiem przyjęcia proboszczowskich obowiązków są klucze do kościoła. Przyjmij je. Odtąd jesteś odpowiedzialny za wszystko, co stanowi parafię. Niech wykonywanie tej troski będzie na chwałę Bożą i duchowy pożytek twój i twoich parafian. Nowy ksiądz Proboszcz przyjął je mówiąc: Przyjmuję klucze do kościoła i przyrzekam służyć moim parafianom, jak tylko potrafię najlepiej. Pragnę głosić Ewangelię Chrystusa i sprawować sakramenty święte na Bożą chwałę i duchowy pożytek moich parafian.

Następnie nowy Ksiądz Proboszcz złożył wyznanie wiary i przysięgę wierności przy obejmowaniu Urzędu Wykonywanego w imieniu Kościoła – Ja, ks. Jarosław Sutryk obejmując urząd proboszcza parafii i kustosza Sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Radzyniu Podlaskim przyrzekam, że zarówno w słowach, jak w postępowaniu będę zawsze zachowywał jedność z Kościołem katolickim. Z największą starannością i wiernością będę wypełniał obowiązki, które zostały mi powierzone wobec Kościoła tak powszechnego, jak i partykularnego, w którym do mojego posługiwania, wypełnianego zgodnie z przepisami prawa, zostałem powołany. W spełnianiu zadania, powierzonego mi w imieniu Kościoła, będę zachowywał nienaruszony depozyt wiary, będę go wiernie przekazywał i objaśniał oraz będę odrzucał wszelkie doktryny jemu przeciwne. Będę zachowywał i umacniał dyscyplinę wspólną dla całego Kościoła i będę troszczył się o przestrzeganie praw kościelnych, w szczególności tych, które zawiera Kodeks Prawa Kanonicznego. Będę zachowywał z chrześcijańskim posłuszeństwem to, co ogłaszają Pasterze jako autentyczni nauczyciele i Stróże wiary, oraz postanawiają jako rządcy Kościoła. Biskupom diecezjalnym będę wiernie służył pomocą, aby działalność apostolska, która ma być wypełniana w imieniu i z polecenia Kościoła, była urzeczywistniana w jedności z tymże Kościołem. Tak mi dopomóż Bóg i ta święta Ewangelia, której dotykam moimi rękami.

Następnie słowa powitania skierowali przedstawiciele władz samorządowych oraz przedstawiciele parafian, państwo Banachowie – Drogi Księże Proboszczu, Czcigodny Księże Proboszczu! Kustoszu naszego radzyńskiego sanktuarium! Ksiądz Proboszcz wchodzi w radości i trudy swoich poprzedników. Wchodzi także w radości i trudy naszego życia. Mamy dobrą i ochoczą wolę dzielić trudy życia parafialnego z Księdzem Proboszczem. Pragniemy, aby ta współpraca była znakiem naszej współodpowiedzialności za Kościół, którym my wszyscy jesteśmy. W imieniu wszystkich wspólnot, grup, ruchów i stowarzyszeń oraz rodzin parafii zapewniamy o otwartym sercu, życzliwości i modlitewnym wsparciu. Niech Chrystus, Dobry Pasterz, przez ręce Matki Boskiej Nieustającej Pomocy użyczy Księdzu Proboszczowi swoich łask, by jego posługiwanie wśród nas pomogło dzieciom, młodzieży i starszym jeszcze pełniej przylgnąć do Bożych przykazań i bardziej odważnie świadczyć o Chrystusie wobec naszych bliźnich. Niech Chrystus swoją łaską towarzyszy Księdzu Proboszczowi we wszystkich jego poczynaniach. Szczęść Boże!