Instalacja relikwii Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki

dodano 12 grudnia 2021

12 grudnia podczas Mszy św. o godz. 12.15 w

naszym Sanktuarium dokonano

instalacji relikwii Błogosławionego

Księdza Jerzego Popiełuszki

   Podczas uroczystości została odczytana historia powstania sztandaru Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Radzyniu Podlaskim, który zawisł w Sanktuarium – Idea wykonania sztandaru została zainicjowana przez działacza związkowego i samorządowego Adama Adamskiego w czasie zebrania oddziału związku na początku 2005 r. Powołano wtedy Komitet Organizacyjny, na którego czele stanął Adam Adamski, który także zaprojektował wizualizację sztandaru. Zdecydowano by na sztandarze widniał wizerunek błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszko, Kapelana Solidarności, męczennika za wiarę, bestialsko zakatowanego przez Służbę Bezpieczeństwa, patrona radzyńskiej grupy Pielgrzymki Podlaskiej na Jasną Górę. Wizerunek ks. Jerzego pochodził z obrazu, jaki otrzymał Papież Jan Paweł II wizerunkiem księdza w dniu 17 listopada 1985 roku. Reprodukcja portretu błogosławionego męczennika pochodziła z pielgrzymki, jaką odbyli członkowie NSZZ „Solidarność” PKS Radzyń Podlaski na jego grób w Warszawie w liczbie kilkudziesięciu osób.

Zarząd oddziału pod przewodnictwem Jerzego Bednarczyka i członkowie Komitetu Organizacyjnego zebrali potrzebne fundusze od członków związku, osób prywatnych i zakładów pracy. Zdecydowano, że po zatwierdzeniu projektu przez Zarząd Regionu w Lublinie sztandar wykona firma BITEL z Lublina.

Uroczyste poświecenie sztandaru i prezentacja nastąpiły podczas głównych obchodów 25 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” w Radzyniu Podlaskim. W dniu 18 września 2005 roku w trakcie Mszy Świętej w kościele p.w. Świętej Trójcy aktu poświęcenia dokonał ksiądz prałat Witold Kobyliński były proboszcz tej parafii i dziekan radzyński, który był ogromnym wsparciem dla tworzącej się Solidarności a jego pełne patriotyzmu i wiary homilie przez wiele lat pozostają w pamięci mieszkańców ziemi radzyńskiej. Ksiądz Prałat Kobyliński był inicjatorem budowy nowej świątyni w Radzyniu Podlaskim, dzisiejszego Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy i z pewnością forma dzwonnicy przypominająca krzyże spod Stoczni Gdańskiej to jego zrealizowana wizja.

Błogosławieństwa relikwiarium dokonał proboszcz naszej parafii ks. Prałat Roman Wiszniewski: Uwielbiamy Cię Boże, bo tylko Tyś jest święty, Ty ulitowałeś się nad ludźmi i zesłałeś na świat swojego syna Jezusa Chrystusa, który udziela świętości i doprowadza do jej pełni. On w początkach Kościoła posłał Ducha Pocieszyciela, który jest głosem pouczającym o głębiach świętości, tchnieniem mocy i łagodności, ogniem rozpalającym miłość w sercach wiernych, Bożym nasieniem, z którego wyrastają obfite owoce łaski. Ciebie więc Boże nieustannie wychwalamy, bo darami tegoż Ducha ubogaciłeś błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę, którego relikwie w duchu świętych obcowania tutaj umieszczamy i w Twoje imię błogosławimy miejsce ich przechowywania. Prosimy Cię Boże nasz Ojcze, niech ci, którzy będą do Ciebie zanosili modlitwy przez wstawiennictwo bł. księdza Jerzego Popiełuszki kroczą śladami Pana i wpatrując się w jego przykład dążą do świętości, do miary wielkości według pełni Chrystusa. Niech słowem i życiem głoszą Ewangelię dając szczere i autentyczne świadectwo. Niech codziennie dźwigają krzyż z Chrystusem ofiarnie służąc Tobie i braciom przez wierne wypełnianie doczesnych obowiązków i wyznają za świętym: „Zło dobrem zwyciężaj”. Niech przemieniają świat mocą Ducha Świętego i wznoszą oczy ku niebieskiej ojczyźnie, gdzie Ty Ojcze przyjmiesz ich do współdziedzictwa z Twoim Synem, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen

Obraz z wizerunkiem bł. księdza Jerzego Popiełuszki, który od kilku lat ubogaca Sanktuarium, namalował nieodpłatnie Kazimierz Sokół, relikwiarium podarował parafii Marian Korczyk. Obecność w kościele Relikwii Świętych i Błogosławionych jest potwierdzeniem wiary w „Świętych obcowanie”.

Każdy uczestnik dzisiejszej liturgii otrzymał obrazek z modlitwą do Błogosławionego Księdza Jerzego.