Inauguracja Róż Różańcowych rodziców za dzieci

dodano 1 czerwca 2022

01 czerwca podczas Mszy Świętej o godzinie 18.00

modliliśmy się za dzieci, w szczególności,

za te które zostały objęte modlitwą różańcową

Podczas Mszy Świętej zostało dokonane zawierzenie dzieci objętych tą modlitwą a przez tajemnice życia Jezusa i Świętej Rodziny prosiliśmy o łaskę ochrony przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, które może wypływać ze słabości i grzechów rodzicielskich, aby Maryja, chroniła je płaszczem swojej miłości i modlitwy, by pozostały niewinne, a te, które zbłądziły, które doświadczają nędzy grzechu skierowała na drogę nawrócenia. Niech jak najwięcej dzieci, rodziców i rodzin doświadcza uzdrawiającej mocy Miłości Bożej.

Po Akcie Zawierzenia rodzice otrzymali książeczki do codziennej modlitwy. Do Roży Różańcowej przystąpiło 200 rodziców.

Po wspólnej modlitwie dzieci otrzymały specjalne błogosławieństwo i słodki poczęstunek.