Imieniny księdza proboszcza

dodano 28 lutego 2021

28 lutego podczas Mszy Świętej o godzinie 9.00

modliliśmy się za naszego proboszcza

ks. Romana Wiszniewskiego w dniu Jego imienin

Słowo Boże w tym szczególnym dniu dla naszego solenizanta wygłosił ks. Michał Gosk – Trzeba nam pamiętać, że wielu współczesnych ludzi wytwarza sobie obraz Chrystusa i Kościoła na podstawie spotkanych w swoim życiu księży. Dlatego ważne jest, by kapłan był zanurzony w Chrystusie. By był kapłanem zawsze, ale i wszędzie. Wie o tym doskonale nasz Ksiądz Proboszcz, który od 11 czerwca 1977 roku a więc dokładnie od 44 lat kroczy drogą silnego duchowego fundamentu. Od chwili święceń (a wśród kolegów z rocznika święceń jest abp Andrzej Dzięga) kapłańską posługę cechuje trudem, poświęceniem i ofiarą. Kapłan na mocy szczególnego powołania jest wezwany przez Kościół, aby głosić i urzeczywistniać miłosierną miłość Ojca. Praca duszpasterska naszego Księdza Proboszcza od lat w naszej diecezji znana jest z wierności nauce Kościoła, a jednocześnie wciąż poszukująca adekwatnych form wyrazu odpowiednich do współczesności. Tą gorliwą pracę doceniają pasterze Kościoła Siedleckiego powierzając liczne godności, funkcje i urzędy. Wśród nich prepozyta Kapituły Kolegiackiej Janowskiej i Dziekana Dekanatu Radzyńskiego. Wśród tych cech wspomnieć trzeba o zaufaniu Biskupa w kształtowaniu młodego pokolenia księży. Wielu wikariuszy, po pracy w Radzyniu (lub innych parafiach, gdzie proboszczem był Ksiądz Prałat) awansowali na lepsze placówki lub zostawali proboszczami.

Dziś wszyscy tu zebrani dziękujemy w dniu imienin za całokształt posługi duszpasterskiej Księdza Proboszcza w naszej parafii. Za troskę duchową i materialną. Za to, co widzialne dla oczu, ale również za to co pozostaje trudem czy krzyżem w tajemnicy kapłańskiego serca. Będziemy modlić się, aby Bóg zachował Dostojnego Solenizanta w dobrym zdrowiu po długie lata wśród nas. Oddajemy Kapłaństwo Księdza Proboszcza i Jego osobę czułej opiece Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Bóg zapłać za piękną codzienną lekcję życia kapłańskiego. Ad multos annos Drogi Solenizancie! 

O imieninach księdza Proboszcza pamiętały też grupy i wspólnoty działające przy naszym Sanktuarium, składając na ręce solenizanta nie tylko kwiaty ale przede wszystkim życzenia:

Czcigodny Księże Proboszczu !
Dzień imienin, to jedna z niewielu okazji, by w imieniu wszystkich wspólnot oraz parafian wyrazić wdzięczność za trud posługi kapłańskiej w naszej wspólnocie.
Życzymy drogi Księże Proboszczu, aby dobry Bóg obdarzył obfitością swoich łask, dobrym zdrowiem, radością i umiejętnością przezwyciężania kłopotów i trosk dnia codziennego. Życzymy także tej błogosławionej świadomości, że wykonuje Ksiądz to jedyne i szczególne zadanie, które Bóg wyznaczył przez ręce Matki Najświętszej tylko dla Księdza i które jest tak potrzebne dla całej naszej wspólnoty parafialnej. Niech zaufanie Pasterza naszej diecezji księdza biskupa Kazimierza jakim Ksiądz Proboszcz się cieszy jako dziekan oraz pełniący rożne funkcje na szczeblu diecezjalnym będzie obdarzone Bożym wsparciem i wewnętrznym Bożym pokojem.
Pragniemy podziękować za przedsięwzięcia w sferze materialnej i duchowej realizowane w naszej sanktuaryjnej parafii. Cieszy nas piękno naszego parafialnego kościoła i jego otoczenia. Dzięki gospodarskiemu trudowi Księdza
Proboszcza nasza świątynia staje się naszą dumą i chlubą.
Dziękujemy za przykład wiary i ufność w pomoc Bożą, za bezgraniczne zawierzenie Matce Najświętszej i za wszystko, co jest owocem trudu dla dobra Naszej Parafii.

Niech Jezus Chrystus obdarza wszelkimi łaskami, niech daje zdrowie siły w prowadzeniu parafii i głoszeniu słowa Bożego, a Matka Boska Nieustającej Pomocy – patronka naszego Sanktuarium, niech mają zawsze w swojej opiece.
Szczęść Boże!