Godzina konania Pana Jezusa

dodano 10 kwietnia 2020

Nabożeństwo godziny

konania Pana Jezusa

Wielki Piątek g. 15.00