Adoracja Najświętszego Sakramentu i dyżur spowiedniczy w czasie pandemii koronawirusa

dodano 17 marca 2020

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi

adoracji Najświętszego Sakramentu

i dyżuru spowiedniczego w Sanktuarium

.

.

.

Następnego dnia rano, kiedy św. s. Faustyna weszła do kaplicy, usłyszała w swojej duszy takie słowa: Ile razy wejdziesz do kaplicy, odmów zaraz tę modlitwę, której cię nauczyłem wczoraj. (…) Modlitwa ta jest na uśmierzenie gniewu Mojego, odmawiać ją będziesz przez dziewięć dni na zwykłej cząstce różańca w sposób następujący: najpierw odmówisz jedno „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo” i „Wierzę w Boga”, następnie na paciorkach „Ojcze nasz” mówić będziesz następujące słowa: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego; na paciorkach „Zdrowaś Maryjo”, będziesz odmawiać następujące słowa: dla Jego bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Na zakończenie odmówisz trzykrotnie te słowa: Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. (Dzienniczek 476).

W tym duchu zgodnie za zaleceniami Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy (z dn. 12.03.2020 pkt 3 pp.b) wychodząc na przeciw potrzebom wiernych w tym szczególnym czasie informujemy, że każdego dnia w dni powszednie od poniedziałku do soboty w Sanktuarium w godzinach od 8.00 do 18.00 trwać będzie adoracja Najświętszego Sakramentu. Dodatkowo w tych godzinach trwa dyżur spowiedniczy a kapłan czeka z konfesjonale. Informujemy, że zgodnie z zaleceniem Biskupa Siedleckiego (z dn. 12.03.2020 pkt 2 pp.f) konfesjonały są zaopatrzone w folię ochronną oraz dezynfekowane.

Ponadto każdego dnia duszpasterze Sanktuarium gromadzą się o godz. 20.30, aby przy zamkniętym dla wiernych kościele modlitwą różańcową prosić Boga o ustanie pandemii oraz za wszystkich chorych, służby medyczne, rządzących i Kościół Święty. Wszystkich parafian i ludzi dobrej woli prosimy, aby w tym czasie łączyli się w modlitwie duchowo w swoich rodzinach.