9 listopada 2020 roku w południe zmarł Ksiądz Prałat Henryk Hołoweńko

dodano 9 listopada 2020

Z ogromną przykrością informujemy,

że 9 listopada 2020 roku w południe

zmarł Ksiądz Prałat Henryk Hołoweńko

BIOGRAM I PROGRAM UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWYCH

.

.

 

Dnia 9 listopada 2020 roku zawierzając siebie Bogu oraz Matce Boskiej Nieustającej Pomocy zmarł
w wieku 74 lat w 49 roku kapłaństwa

KSIĄDZ PRAŁAT HENRYK HOŁOWEŃKO

Prałat Honorowy Jego Świątobliwości

Kanonik Honorowy Kapituły Katedralnej w Siedlcach

Pierwszy proboszcz i budowniczy Sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
w Radzyniu Podlaskim w latach 1988 – 2009

Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej
w latach 2009 – 2011

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę 11 listopada

o g. 12.00 – modlitewne czuwanie

o g. 13.00 – Msza święta pogrzebowa pod przewodnictwem
Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy
/Msza święta będzie transmitowana/

a po niej złożenie Ciała na Cmentarzu Komunalnym w Radzyniu Podlaskim

Zawiadamiają w duchu chrześcijańskiej nadziei życia wiecznego

Siostra z Rodziną
Duszpasterze Sanktuarium
Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
w Radzyniu Podlaskim

 

BIOGRAM

Ks. prałat Henryk Mikołaj Hołoweńko (1946-2020)

.

holowenko-copy

.

 

Urodził się 22 maja 1946 r. we wsi Pościsze w parafii św. Mikołaja w Międzyrzecu Podlaskim i miejscowym kościele został ochrzczony otrzymując imiona Henryk Mikołaj. Jego rodzicami byli Mikołaj i Franciszka z d. Wasiluk małżonkowie Hołoweńko, rolnicy, którzy później przeprowadzili się do Międzyrzeca Podl. W tym mieście ukończył Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące otrzymując w 1964 r. świadectwo maturalne.

„Służyć Bogu i ludziom w kapłaństwie” było uzasadnieniem jego wstąpienia do Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach, a ówczesny proboszcz ks. Franciszek Szajda i ks. Emil Dadej prefekt religii, pisali o kandydacie do seminarium, że „jest pobożnym młodzieńcem udzielającym się przy parafii, gorliwym ministrantem, pracowitym i przykładnym uczniem dla kolegów”.

Zaraz po maturze wstąpił do seminarium duchownego, ale po roku studiów został w 1965 r. powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej w jednostce kleryckiej w Brzegu n. Odrą. W 1967 r. powrócił do seminarium i kontynuował studia filozoficzno-teologiczne oraz formację do kapłaństwa. Sakrament kapłaństwa przyjął z innymi diakonami 13 czerwca 1971 r. w kościele św. Mikołaja w Międzyrzecu Podl., przez posługę bpa Jana Mazura. Udzielanie święceń kapłańskie poza katedrą siedlecką było wtedy pewna formą powołaniową, która zaowocowała kolejnymi powołaniami z parafii międzyrzeckich.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Trąbki (1971-1973), Mordy (1973-1975), Biała Podl. – Narodzenia NMPanny (1975-1976), Komarówka Podl. (1976-1980), Kock (1980-1981), Radzyń Podl. – Trójcy Świętej (1981-1987).

W latach 1987-1988 był administratorem w Radzyniu Podl. i wspólnie z ówczesnym proboszczem ks. Witoldem Kobylińskim podejmowali różne działania organizacyjne zmierzające do utworzenia nowej parafii i budowy kościoła z zapleczem duszpasterskim. Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Radzyniu Podl. została utworzona z dniem 25 grudnia 1988 r. Jej pierwszym proboszczem od 18 lutego 1989 r. był ks. Henryk, który całą swoją posługę kapłańską i duszpasterską poświęcił tworzeniu wspólnoty nowej parafii i budowie kościoła, wzniesionego w latach 1985-1993.

W celu rozwoju kultu Matko Bożej Nieustającej Pomocy postarał się o wierną kopię Jej obrazu z kościoła OO. Redemptorystów w Rzymie, która została instalowana 27 czerwca 1995 r. w nowym kościele przez bpa Jan Mazura. Rozwój kultu w parafii stał się przyczyną do ustanowienia tej parafii diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy przez bpa Zbigniewa Kiernikowskiego dekretem z 25 grudnia 2008 r. Tutaj od kilku lat odbywają się coroczne Diecezjalne Kongresy Różańcowe połączone z pielgrzymką członków parafialnych Kół Żywego Różańca.

Doceniając zaangażowanie ks. Henryka i jego troskę duszpasterską, bp Jan Mazur 3 maja 1992 r. mianował go kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej Siedleckiej, a na prośbę bpa Jana Wiktora Nowaka, papież Jan Paweł II mianował go kapelanem (prałatem) Jego Świątobliwości (5.05.1999 r.).
Ks. Henryk od 2005 r. podjął posługę kapelana w miejscowym szpitalu. W 2007 r. został powołany do grona Kolegium Konsulatorów w diecezji, a w 2008 r. został ustanowiony diecezjalnym egzorcystą, będąc nim do 2015 r. Od 2008 r. był kapelanem Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim. Do 2014 r. był także członkiem Diecezjalnej Komisji Artystyczno-Architektonicznej.

Doceniając dotychczasowe jego wysiłki duszpasterskie, na prośbę bpa Z. Kiernikowskiego, papież Benedyk XVI mianował ks. Henryka prałatem honorowym Jego Świątobliwości (25.04.2009 r.). Z dniem 25 sierpnia 2009 r. został zwolniony z urzędu proboszcza i od następnego dnia został mianowany rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej i pełnił ten urząd do 2 września 2011 r. Jego rektorska posługa w seminarium, choć krótka i w szczególnym czasie, okazała się stateczna, rozważna, wypływająca z wieloletniego doświadczenia jako proboszcza w relacjach z klerykami, dla których pozostawał zawsze autorytetem i zatroskanym ojcem duchowym.

Po odejściu z urzędu rektora, zamieszkał ponownie na plebanii w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy i aktywnie udzielał się w pomocy duszpasterskiej. Zachował nadal członkostwo w Radzie Kapłańskiej i Radzie Konsulatorów. W 2016 r. postanowieniem prezydenta RP otrzymał patent oficerski i nominację na stopień podporucznika rezerwy Wojska Polskiego.

Z kapłanami-kolegami z roku święceń przygotowywał się do świętowania złotego jubileuszu (50 lat) kapłaństwa planując jubileuszowe dziękczynienie. Jednak Bóg odwołał śp. ks. Henryka do siebie. Dotknięty nagle osłabieniem zdrowotnym, zmarł 9 listopada 2020 r. w szpitalu w Parczewie. Przeżył pełne 74 lata będąc w 50 roku kapłaństwa. Niech Chrystus, obdarzy Go radością życia wiecznego.

Requiescat in pace.

Biogram opracował: ks. prał. Bernard Błoński