ZMIENIONY PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH W CZASIE MISJI

dodano 29 sierpnia 2021

Intencje mszalne na czas Misji Świętych

Zachęcamy do zapoznania się

ze ZMIENIONYM porządkiem

Mszy Świętych w czasie misji

w dniach od 12 – 19 września 2021

 

INTENCJE MSZALNE – MISJE ŚWIĘTE 12-19 września 2021 r.
NIEDZIELA – 12 września 2021 r.
7.00 of. Lidia Wójtowicz
7.00 of. Anna Grochowska
7.00
poza parafią
Dz-bł. w intencji rodziny z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę MBNP of. Aniela Mazurek
7.00
szpital
of. Tomasz Pieśko
9.00 + Czesławę i Mariana of. córka Mirosława
9.00 Dziękczynno-błagalna w int. Krzysztofa i Małgorzaty Czechów w 30r. ślubu z prośbą o Boże błog. potrzebne łaski dla Jubilatów i ich dzieci of. Jubilaci
9.00

poza parafią

+ Helenę i Józefa, Barbarę i Sławomira, zm. z rodziny Michalskich of rodzina
10.30 of. Halina Michalska
10.30
poza parafią
of. Marta Piekarska
10.30
poza parafią
Dz-bł w 10 r. ślubu Marii i Pawła Korszeń z prośbą o Boże błog, potrzebne łaski i opiekę dla Jubilatów i ich dzieci Hani, Sebastiana i Filipa of. babcia
12.15 Za parafian  
12.15 + Radosława (4 r.), Przemysława, Henryka, zm.  z rodz. Parysków i Bożedajków of. rodzina
18.00 Dziękczynno-błagalna w 55r. ślubu Bogumiły i Stanisława Frączków z prośbą o Boże błog, potrzebne łaski i opiekę Matki Boskiej Niestającej Pomocy dla Jubilatów i ich dzieci Ewy, Teresy, Anny, Doroty, Barbary i Lilii z rodzinami of. Jubilaci
PONIEDZIAŁEK – 13 września 2021 r.
9.00 + Edmunda Niewęgłowskiego (30dz.) of. rodzina i uczestnicy pogrzebu
9.00 Dz-bł. w 1 r. ślubu Beaty i Wojciecha z prośbą o Boże błog, potrzebne łaski i opiekę Matki Boskiej Niestającej Pomocy of. rodzice
9.00 of. Anna Lipska
16.00 of. Agnieszka Kowalik
16.00 + Annę Niedziałek of. Pracownicy ZUS Radzyń Podlaski
16.00 + Janinę (7r.) i Mieczysława (20r.) z rodz. Kusznieruk i Kazimierza Szlendaka (6r.) of. rodzina
18.00 + Bogumiłę i rodziców z obu stron of. Czesław Jurkiewicz
18.00 + Klarę Zaniewicz (15r.) Czesława i Bogdana (intencje z wtorku 14 września) of. córki
18.00
poza parafią
W int. Iwony i Sławomira w 30r. ślubu z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski ( intencja z wtorku 14 września)  
WTOREK – 14 września 2021 r.
TEGO DNIA NIE BĘDZIE CELEBROWANA EUCHARYSTIA
ZAMÓWIONE INTENCJE ZOSTAŁY PRZENIESIONE NA INNE DNI MISJI ŚWIĘTYCH
6.30 Celebracja Sakramentu Pokuty i Pojednania  
9.00 Celebracja Sakramentu Pokuty i Pojednania  
16.00 Celebracja Sakramentu Pokuty i Pojednania  
18.00 Celebracja Sakramentu Pokuty i Pojednania  
20.00 Nabożeństwo Żałobne na Cmentarzu Komunalny  
ŚRODA – 15 września 2021 r.
9.00 of. Anna Grochowska
9.00 + Martę Wiater (16 r.), Piotra, rodziców z obu stron of. córka z rodziną
9.00 + Jadwigę Juszczuk (przeniesiona z 14 września) of. chrześnica Beata
9.00  
16.00 of. Zofia Budzyńska
16.00   of. Andrzej Palejko
16.00 + Władysławę Oleśkiewicz of. mąż
18.00 Nowenna  
18.00 + Jadwigę Juszczuk (przeniesiona z 14 września) of. rodzina Mazurków
18.00 + Jadwigę Juszczuk (przeniesiona z 14 września) of. rodzina Juszczuków z Branicy
CZWARTEK – 16 września 2021 r.
9.00 + Mariolę Pacuk of. zakład produkcyjny Aluprojekt w Radzyniu Podlaskim
9.00 + Reginę Obroślak of. sąsiedzi z kl. I bl. przy ul. Jagiellończyka 4
9.00 of. Zofia Piekarska
9.00 + Sławomira Zabielskiego (przeniesiona z 14 września) of. Radna Halina Maliszewska i Sołtys Teresa Michalska, Rada Sołecka i Zespół śpiewaczy „Czerwone Korale”
16.00 of. Alina Szczygielska
16.00 + Zofię of. syn z żoną
16.00 + Mirosława Gdelę (przeniesiona z 14 września) of. rodziny Karpiuków i Wierzchowskich
18.00 + Mariana Grzejdaka, zm. rodziców z obu stron of. zona
18.00 + Janinę, Mariana Bąbol, Barbarę Babraj, Stanisława Śliwińskiego i rodziców z obu stron (przeniesiona z 14 września) of. rodzina
18.00
poza parafią
of. p. Zienkiewicz
PIĄTEK – 17 września 2021 r.
9.00 + Mariolę Pacuk of. rodzina Sikorów
9.00 + Mariolę Pacuk of. Elżbieta i Stanisław Gotkowie
9.00 + Jana Celińskiego (1r.) of. żona
9.00 + Kazimierza i Krystynę Pieśko of. rodzina Jeruzalskich
9.00 + Barbarę Mizerę of. Andrzej Zając
9.00 + Danutę Giermaniuk of. kuzynka Celina
18.00 Droga Krzyżowa ulicami Radzynia Podlaskiego
SOBOTA – 18 września 2021 r.
15.00 Ślub: Paulina Hojda i Adrian kozak  
17.00 Ślub: Paulina Korolczuk i Kamil Danikiewicz  
19.00 of. Urszula Małek
19.00 Dziękczynno-błagalna w 18r. urodzin Kryspina Niebrzegowskiego z prośbą o boże błog. opiekę MBNP dary Ducha Świętego i potrzebne łaski of. rodzice
19.00 + Zofię Sałatę (30dz) of. rodzina i uczestnicy pogrzebu
19.00 of. Grażyna Koprianiuk
19.00 of. Janusz Golec
19.00 of. Urszula Cegłowska
19.00 + Henryka (9 r.), Przemysława, Radosława, zm. z rodz. Parysków i Bożedajków of. rodzina
19.00 (intencja przeniesiona z 17 września) of. Katarzyna Dudzińska
Niedziela – 19 września 2021 r..
7.00   of. Krzysztof Tyczyński
7.00   of. Jadwiga Warchocka
7.00
szpital
of. Anna Nowak
9.00 of. Anna Struczyk
11.00 of. Urszula Niewęgłowska
11.00 of. Monika Zabielska
11.00 + Martę i Zygmunta Górnych oraz rodziców z obu stron of. dzieci
13.00 of. Leon Ozimkiewicz
13.00 of. Elżbieta Kożuchowska
13.00 Za parafian