10 rocznica święceń kapłańskich ks. Mateusza Gomółki

dodano 16 czerwca 2021

18 czerwca 2011 roku święcenia kapłańskie przyjął

ks. Mateusz Gomółka a 16 czerwca ich 10 rocznicę

obchodził w naszym Sanktuarium

wraz ze swoimi braćmi w kapłaństwie

Na uroczystość przybyli: ks. Jakub Kozak, ks. Łukasz Kałaska, ks. Radosław Osipacz oraz ks. Łukasz Iwaniec. Słowo Boże skierował do nich ks. Kamil Duszek.

Życzenia oraz kwiaty na ręce księży złożyła parafialna młodzież – Drodzy Księża, rocznica święceń kapłańskich to niezwykły dzień nie tylko dla księży ale i dla nas parafian. Wspólnie z księżmi chcemy cieszyć się tą chwilą i uczcić dzień, w którym zaczęliście pełnić swoją posługę. Z tej okazji życzymy w imieniu naszej całej wspólnoty liturgicznej, żeby nie tylko takie dni jak dzisiaj, ale każdy dzień przypominał Wam, jak wielką nadzieję pokłada w księżach Pan Bóg. Przecież gdyby nie Jego Łaska i pomoc nie byłoby tych, którzy posługują w Jego Kościele. Chcemy wspólnie z wami prosić Boga o potrzebne łaski, a także o nowe i święte powołania do służby kapłańskiej. Szczęść Boże.

Kolejne rocznice święceń obchodzą również księża pracujący w naszej parafii: ks. proboszcz Roman Wiszniewski 44 rocznicę, ks. kan. Henryk Prządka 49, ks. Michał Gosk 5, ks. Artur Zbański 12, ks. Adam Zawistowski 19. Wszystkim księżom życzymy wielu Bożych łask i opieki Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.